AlgemeenAchtergrond

Kamer wil uitleg van premier

Verschillende Kamerfracties willen uitleg van premier Jan Peter Balkenende over de brief over Natura 2000, die hij afgelopen zomer naar voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie heeft gestuurd.

In die brief vraagt Balkenende om herziening van het Natura 2000-beleid, dat volgens hem te ver is doorgeschoten. De brief én het antwoord van Barroso lekten zaterdag uit via de Volkskrant. In zijn antwoord schrijft Barroso herziening niet nodig te vinden, omdat het beleid voldoende ruimte biedt. Natura 2000 is het Europees netwerk van natuur, die wordt beschermd op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Zowel Groenlinks als de VVD willen de premier vandaag aan de tand voelen tijdens het mondeling vragenuur. Ineke van Gent (Groenlinks) noemt het verzoek van Balkenende gênant. Ze vindt dat hij zich gedraagt als “vooruitgeschoven post voor de conservatieve CDA-landbouwlobby”.

Janneke Snijder (VVD) wil weten waarom de brief is verstuurd, waarom de Kamer daarover niet is geïnformeerd en wat het kabinet met het antwoord gaat doen.

Diederik Samsom (PvdA) noemt de brief merkwaardig, en ziet hem als poging de natuurbescherming te ondermijnen. Het CDA, dat zich al langer verzet tegen de gevolgen van Natura 2000, is het juist eens met de strekking van de brief.

LNV stelt dat landbouwminister Gerda Verburg op de hoogte was. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) was dat niet, “maar dat hoeft ook niet, want natuur ligt bij LNV”, aldus Vrom.

Beheer
WP Admin