AlgemeenAchtergrond

Kamer wil snelle afschrijving kassen mogelijk maken

Ook gewone kassen moeten versneld kunnen worden afgeschreven, net als Groen Labelkassen. Het CDA heeft hiertoe een wijzigingsvoorstel neergelegd bij de Wet werken aan winst, die vanmiddag wordt behandeld.

Beheer
WP Admin