AlgemeenAchtergrond

Kamer wil geen nieuwe Uruzganmissie na 2010

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag uitgesproken dat zij geen nieuwe missie in Uruzgan wil na 2010.

Een motie van de coalitiepartijen PvdA en de ChristenUnie daarover kreeg de steun van de SP, VVD, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en het onafhankelijk Kamerlid Verdonk.

De motie werd vorige week ingediend tijdens een rumoerig verlopen spoeddebat over een mogelijke toekomstige militaire rol van Nederland in Afghanistan. Aanleiding voor het debat was een uitspraak van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) over deze mogelijkheid, nadat de huidige missie is afgelopen. Verhagen kreeg hierover felle kritiek van de tegenstanders en wekte tijdens het debat veel irritatie op toen hij geen gas terugnam.

De missie eindigt in augustus 2010 waarna in december de afbouw ervan zal zijn afgerond. Letterlijk vraagt de motie aan de regering om vast te houden aan dit op 30 november 2007 genomen besluit en om “nadrukkelijk rekening te houden” met de wens van de Tweede Kamer daar geen nieuwe missie te beginnen.

Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam geeft deze formulering geen opening voor het kabinet om toch met een voorstel te komen voor een nieuwe missie. ,,Afspraak is afspraak, aldus Van Dam. Ook binnen het kabinet is de PvdA tegen een nieuwe missie in deze provincie. Ook vergelijkbare werkzaamheden elders in Afghanistan zien de PvdA en de ChristenUnie niet zitten, zo hadden de partijen in het debat kenbaar gemaakt.

Het CDA, de SGP en D66 steunden de motie niet. Het CDA en de SGP sluiten niets uit, net zoals premier Jan Peter Balkenende en Verhagen eerder ook al zeiden. D66 wil niet dat het kabinet vooruitloopt op een besluit, maar wil evenmin dat de Kamer dat doet.

Een Kamermeerderheid wil ook voor 1 maart weten wat de uitkomst is van het kabinetsberaad over Afghanistan. Instemming van de Kamer voor een missie is staatsrechtelijk niet nodig, maar brede steun is wel gebruikelijk.

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) zei dinsdag in een reactie dat het kabinet zich zal beraden op de motie. Hij denkt niet dat dit veel tijd zal kosten. Inhoudelijk wilde hij er niet op ingaan. Van Middelkoop vindt het belangrijk dat er nu rust komt op dit onderwerp.

Beheer
WP Admin