AlgemeenAchtergrond

Kamer wil extra bijdrage LNV groenblauwe diensten

Het ministerie van LNV moet 3,75 miljoen euro reserveren in 2010 voor het uitvoeren van twee proefprojecten naar het belonen van groenblauwe diensten.

Vrijwel de hele Tweede Kamer, behalve de PVV, stemde voor een motie van CDA en PvdA. Het ministerie van LNV laat twee proefprojecten uitvoeren naar het belonen van groenblauwe diensten, in de Friese Wouden en in het Westerkwartier (provincie Groningen). Dat moet relevante informatie opleveren voor een mogelijke aanpassing van het Europees landbouwbeleid; Verburg wil dat inkomenstoeslagen vooral terechtkomen bij boeren die iets extra’s doen, bijvoorbeeld voor natuur en landschap.

De twee projecten worden uitgevoerd met cofinanciering, wat wil zeggen dat de lidstaten zelf ook moeten meebetalen. Aanvankelijk zou het gaan om 12,8 miljoen euro, schrijft Verburg in een brief aan de Kamer, waaraan de provincies volgens haar een kwart (3,2 miljoen euro) zouden meebetalen.

Inmiddels is, na overleg met Brussel, het totale bedrag bijgesteld tot 7,5 miljoen euro. De provincies zouden daarvan niet een kwart, maar de helft moeten bijbetalen. De Kamer vreest echter dat de projecten niet van de grond komen, omdat de provincies het hele nationale deel moeten bijdragen. Ze willen daarom dat het nationale deel wordt opgehoest door LNV.

Minister Verburg schrijft vandaag in een brief aan de Kamer dat de provincies er eerder mee hebben ingestemd dat zíj de nationale bijdrage voor hun rekening zouden nemen. De ophoging van het cofinancieringspercentage van 25 naar 50, gecombineerd met het lagere totaalbedrag, leidt bovendien nauwelijks tot extra kosten voor de provincies, aldus Verburg.

Beheer
WP Admin