AlgemeenNieuws

Kamer steunt nota duurzame gewasbescherming

Den Haag – Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de nieuwe nota duurzame gewasbescherming Gezonde groei, duurzame oogst van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dat bleek tijdens de notabehandeling in de Tweede Kamer.

Hoewel de PvdA, SP, D66, Christenunie, Groenlinks en PvdD de nota niet ambitieus genoeg vinden, vinden VVD, CDA en SGP de nota wel erg ambitieus. Zij vrezen voor de concurrentiekracht van de Nederlandse boer en tuinder. Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) drukte VVD-Kamerlid Helma Lodders op het hart dat Nederland niet kiest voor nationale koppen op het Europese gewasbeschermingsbeleid. “Maar we moeten wel rekening houden met de nationale omstandigheden. Nederland heeft veel kleine percelen, veel water en een relatief hoge windsnelheid.”

Dijksma voegt er aan toe dat alleen de geïntegreerde gewasbescherming wordt toegestaan, zoals dat in Europa verplicht is per 2014. “Chemische gewasbescherming blijft nodig voor de voedselproductie. Maar we moeten wel kijken of we problemen eerst met de teelt op kunnen lossen, dan met niet-chemische gewasbescherming en als het niet anders kan met chemische middelen. Deze moeten we zo duurzaam mogelijk gebruiken”, vindt Dijksma.

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand, SP-Kamerlid Henk van Gerven  en Groenlinks-Kamerlid Jesse Klaver vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan. Ouwehand wil een einde aan het preventief gebruik van middelen, strengere normen om omwonenden te beschermen en een verbod op verkoop van gevaarlijke middelen aan consumenten. Van Gerven pleit voor 12 meter spuitvrije zone langs oppervlaktewater en een invoering van een belasting op spuitmiddelen. Klaver wil een einde aan het coaten van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen. Dijksma vindt dat coaten prima past in duurzame gewasbescherming, omdat het zeer gericht wordt gebruikt, waardoor er minder middel nodig is dan bij volvelds spuiten.

Dijksma zegt, na een verzoek van Lodders en D66-Kamerlid Gerard Schouw bereid te zijn te gaan kijken naar het afschaffen van het gewasbeschermingsplan. “Ik voel met de bezwaren mee, maar ik wil ook geen boetes vanuit Brussel krijgen”, zegt Dijksma.

Ook is ze bereid tot het sluiten van een Green Deal met de sector om de ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen verder te stimuleren. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stelde een Green Deal voor om hiermee alternatieve middelen evenveel mogelijkheden te geven als chemische middelen. Hiervoor zijn wel aanpassingen in de regelgeving nodig. Een voorstel van CDA-er Jaco Geurts om een subsidieregeling in het leven te roepen om oude veldspuiten te vervangen door nieuwe met betere technieken, ziet Dijksma vooralsnog niet zitten.

Tijdens het debat was een flinke discussie over het verbod op particulier gebruik van glyfosaat en het gebruik in openbare ruimte door gemeenten. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil verbod pas in 2018 in laten gaan om het zorgvuldig te kunnen regelen. Partijgenote Jacobi vindt dat het eerder moet, al in 2015. Ze kreeg daarin ruime steun van andere partijen.

Beheer
WP Admin