AlgemeenAchtergrond

Kamer stemt in met Crisis- en herstelwet

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid de Crisis- en herstelwet aangenomen.

De linkse oppositie stemde tegen. Het kabinet wil met de wet (bouw-) projecten versnellen, door procedures te vereenvoudigen en bekorten. Wijzigingen van de Natuurbeschermingswet en Onteigeningswet maken deel uit van de wet, die ten dele een tijdelijk karakter heeft.

SGP-Kamerlid Kees van der Staay zei in een stemverklaring vooraf bezwaren te hebben tegen de aanpassing van de Onteigeningswet, omdat die zou neerkomen op centralisering en op minder rechtsbescherming voor burgers. Niettemin stemde de SGP in met de wet als geheel.Boris van der Ham (D66) zei te vrezen dat de wet juist tot vertraging zou kunnen leiden. Hij zei blij te zijn met het amendement van CDA en PvdA om richtlijnen voor de stikstofaanpak in de wet op te nemen. D66 stemde uiteindelijk tegen.

Beheer
WP Admin