AlgemeenAchtergrond

Kamer: ruimere vrijstelling successiebelasting

De fiscale vrijstelling bij bedrijfsopvolging gaat naar 100 procent voor de eerste 1 miljoen euro van de ondernemingswaarde, en 83 procent voor de waarde boven de 1 miljoen euro.

De Tweede kamer heeft daartoe vanmiddag een amendement van de coalitiepartijen Christenunie, CDA en PvdA aangenomen. Ook de gewijzigde Successiewet zelf werd met ruime meerderheid aangenomen.

Oppositiepartij VVD stemde tegen de wet. Een van de redenen was dat de liberalen de vrijstelling bij de bedrijfsopvolging niet ver genoeg vinden gaan. Kamerlid Johan Remkes pleitte voor volledige vrijstelling.

De huidige vrijstelling van successierecht bij bedrijfsopvolging ligt op 75 procent. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (financiën) wilde dat verhogen naar 90 procent voor alle bedrijven, maar de coalitiefracties wilden een onderscheid naar bedrijfsgrootte.

Beheer
WP Admin