AlgemeenAchtergrond

Kamer neemt wetswijziging stikstofaanpak aan

Richtlijnen voor een aparte, zogeheten ‘programmatische aanpak’ voor stikstof worden opgenomen in de Crisis- en herstelwet.

De Kamer heeft vanmiddag met ruime meerderheid een amendement van CDA en PvdA aangenomen. De wet regelt dat stikstof in beginsel buiten de Natuurbeschermingswet-vergunning wordt gehouden. Dit moet met name de impasse voor veehouderijen bij Natura 2000-gebieden doorbreken. Deze kunnen nu veelal niet uitbreiden omdat de ‘ammoniakdeken’ rond het natuurgebied veel te dik is.

De programmatische aanpak moet ervoor zorgen dat er ontwikkelingsruimte komt voor (vee-)bedrijven. Voorwaarde is wel dat de hoeveelheid stikstof die op het natuurgebied neerdaalt omlaag gaat. Hoe de aanpak er concreet uit gaat zien is nog onderwerp van overleg tussen Rijk en provincies. Die zouden hierover een principeakkoord hebben bereikt.

Een amendement van de VVD om de ijkdatum voor bestaand gebruik gelijk te stellen aan de ingangsdatum van de wet, 1 januari 2010, haalde het niet. Het wetsvoorstel blijft op dit punt gehandhaafd: 7 december 2004.

Beheer
WP Admin