AlgemeenAchtergrond

Kalverimporten zijn volledig traceerbaar

Het traceringssysteem GTSKV voor importen van nuchtere buitenlandse vleeskalveren is praktisch volledig operationeel.

at meldt directeur Van van de Weg van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).

GTSKV staat voor Garantiesys-teem Tracering SKV-vleeskalveren. De vleeskalversector heeft zo’n 15 maanden gewerkt aan het systeem dat tot doel heeft de risico’s van ziekte-insleep met de import van buitenlandse kalveren tot een minimum te beperken.

Het GTSKV-systeem lijkt volgens Van de Weg wel enigszins op het Europese Traces-systeem waarin internationale veetransporten worden gemeld. Importen van buitenlandse nuchtere kalveren worden via internet gemeld aan de SKV-databank. Op die manier is te allen tijde bekend welke kalveren van welke afkomst onderweg zijn.

Geïmporteerde kalveren komen niet meer op een verzamelplaats in Nederland, van waaruit ze verder worden verdeeld over de vleeskalverbedrijven. In plaats daarvan gaan de geïmporteerde dieren rechtstreeks naar het vleeskalverbedrijf waar ze verder worden grootgebracht.

Ook is het mogelijk, aldus Van de Weg, dat de nuchtere kalveren afkomstig uit één land via een officiële Europese controleplaats naar een andere buitenlandse bestemming worden vervoerd.

Afleveradressen

Een vrachtwagencombinatie mag in Nederland op niet meer dan twee plaatsen lossen; één adres voor de voorwagen, en een tweede adres voor de achterwagen.

De sector zou graag zien dat het aantal afleveradressen wordt verdubbeld tot vier; twee voor de voorwagen en twee voor de achterwagen. Daarover zijn gesprekken gaande met het ministerie.

Het voordeel van het GTSKV- systeem is dat op ieder moment bekend is welke transporten onderweg zijn, en waar dieren per herkomstland terecht zijn gekomen. Dat maakt het mogelijk om in geval van calamiteiten snel en efficiënt in te grijpen.

Beheer
WP Admin