AlgemeenAchtergrond

‘Kabinet wist van SS-lidmaatschap Bernhard’

Het Nederlandse kabinet zou tijdens de Tweede Wereldoorlog al geweten hebben dat prins Bernhard lid was geweest van de SS.

Dat meldt NRC Handelsblad vandaag op basis van eigen onderzoek. De krant baseert zich op stukken uit het Nationaal Archief in Den Haag die begin dit jaar openbaar zijn gemaakt.

In het stuk wordt melding gemaakt van een gecodeerd telegram uit september 1944 van de Nederlandse ambassadeur in Amerika, Alexander Loudon. In de Verenigde Staten doken al jaren eerder geruchten op dat de prins mogelijk lid zou zijn geweest van de SS. Loudon vraagt in het telegram aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ook in de krant is afgedrukt, hoe het lidmaatschap moet worden weersproken en om zoveel mogelijk materiaal te zenden ‘om ook eventuele verdere aanteigingen tegen te gaan’.

In het antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens, ook per codetelegram een dag later, staat: “Ik maak hieruit op dat U wellicht niet bekend is dat betrokkene inderdaad korten tijd lid is geweest van een S.S. hulpdienst, waaraan hij, wellicht om erger te voorkomen, toen niet kon ontkomen.” De minister gaat in het telegram akkoord met de ambassadeur om hiertegen niet officieel stelling te nemen. “Gezien waarheid acht ik ongeraden ingezonden stukken te laten schrijven’, zo staat verder te lezen.

Beheer
WP Admin