AlgemeenAchtergrond

Kabinet wijst inkomensgrens AOW af

Het kabinet wijst het idee van FNV Bondgenoten om de AOW-leeftijd afhankelijk te maken van het inkomen af.

Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale zaken) waarderen het dat de vakbond meedenkt over de vormgeving van een hogere AOW-leeftijd, maar dit idee lost volgens hen de problemen niet op. Ook in de Tweede Kamer krijgt het voorstel weinig bijval.

Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen van 65 naar 67 jaar. Wel is het bereid een uitzondering te maken voor mensen met zware beroepen. Donner heeft de werkgevers en de vakbeweging daarom gevraagd met een lijst van zware beroepen te komen.

Bestuurder Jan Berghuis van Bondgenoten opperde dinsdag in plaats daarvan een inkomensgrens te stellen. Zo’n lijst is volgens hem moeilijk te maken. Berghuis denkt aan een inkomensgrens van 35.000 euro bruto per jaar. Wie minder verdient kan met zijn 65e met pensioen, met behoud van een volledige AOW-uitkering.

Het voorstel komt alleen uit de koker van Bondgenoten, de grootse bond van de vakcentrale FNV. Het is niet een formeel voorstel van de vakcentrale, aldus een woordvoerder. Maar hij noemt het wel goed dat er ideeën worden aangedragen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het bespreekbaar om het inkomen als criterium te nemen. De werkgevers zijn er nooit voor geweest om voor zware beroepen een uitzondering te maken omdat dit voor werkgevers “ongelooflijk lastig” is, aldus een woordvoerster.

Donner en Klijnsma zien in het voorstel weinig terug van de wensen van het kabinet om meer ouderen aan het werk te houden, aldus een woordvoerster. Het kabinet zoekt naar manieren om werk lichter te maken, om mensen op tijd om te scholen en op tijd ander werk te bieden.

Bovendien leidt het voorstel volgens de bewindslieden tot een tweedeling: een AOW voor mensen van 67 jaar en een AOW voor mensen met een lager inkomen. Ook bestaat het gevaar dat als veel mensen tot de uitzonderingen behoren de bedoeling van het kabinet om overheidsfinanciën op orde brengen en meer mensen aan het werk houden, in gevaar komt. De grens van 35.000 euro ligt boven het niveau van een modaal salaris in Nederland (circa 32.000 euro). Dat betekent dat meer dan de helft van de inkomens al onder de grens terecht zou komen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA, PvdA, SP en VVD is ook sceptisch. VVD’er Stef Blok noemt het een ,,straf op hard werken”. De VVD wil de AOW koppelen aan het aantal gewerkte jaren in plaats van het inkomen om te zorgen dat mensen langer aan de slag blijven. De SP wil de AOW houden zoals die nu is. Elke aanpassing maakt het volgens SP’er Paul Ulenbelt nodeloos ingewikkeld en onrechtvaardig.

Regeringspartijen CDA en PvdA hopen tijdens de hoorzitting in de Kamer over een hogere AOW-leeftijd op 20 januari, meer te horen van werkgevers en vakbonden over hoe ouderen beter aan de slag kunnen en hoe zwaar werk lichter kan worden. “Louter en alleen een inkomensgrens helpt niet”, aldus Roos Vermeij van de PvdA.

Beheer
WP Admin