AlgemeenAchtergrond

Kabinet tart Kamer met Koopmansgelden

Het kabinet is niet van plan 50 miljoen euro van de zogeheten Koopmansgelden, die het bestemd had voor milieuproblemen, over te hevelen naar verkavelingsprojecten ten behoeve van de melkveehouderij.

Beheer
WP Admin