AkkerbouwAchtergrond

Jonge telers willen leren over bemesting

Jonge agrariërs staan open voor verandering, onder meer in de bemesting van hun areaal. Stikstof is hierbij een hot item. “Als je iets te weinig stikstof geeft, zie je dat direct terug in je gewas”, verklaart Ton Hendrickx, specialist gewasbeschermingsmiddelen en bemesting bij CZAV.

Hendrickx sprak onlangs op een akkerbouwavond voor jonge agrariërs in het Zuidwesten. Het verschil tussen jonge en oudere agrariërs is volgens Hendrickx dat ze meer openstaan voor alternatieven, verandering, innovaties.  “Als mensen al twintig jaar goede resultaten hebben met een bepaald bemestingsconcept, gaan ze dat doorgaans niet meer veranderen. Jongeren zijn meer geneigd om zich af te vragen of ze het wel goed doen. Dat bleek op de akkerbouwavond ook weer.”

De avond had als thema Kennis over bemesting, hoeveel heb jij in huis? Er kwam een interessante discussie op gang tussen de pakweg twintig aanwezigen van gemiddeld rond de dertig jaar oud. “Het viel me op dat jongeren meer met bemesting bezig zijn dan ik dacht”, merkt Hendrickx op, die speciaal inzoomde op de situatie in het Zuidwesten.
“De Zuidwestelijke klei is anders dan de grond in de rest van Nederland. Het organische stofgehalte is laag, er zit veel kalk in de grond en het is vaak zware klei die in het najaar moet worden geploegd. Optimaal bemesten kan dus ook weleens anders gaan dan in de rest van het land.”

Door het lage organische stofgehalte moet de mineralenbehoefte worden ingevuld met organische mest, vertelt de bemestingsspecialist. “Ik ben vooral ingegaan op hoe stikstof en kali worden opgenomen. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke processen in de bodem een rol spelen. Hier zit veel kalk in de bodem, wat de grond gevoelig maakt voor vervluchtiging van stikstof. Daar kwamen dan ook veel vragen over. Sommigen hebben zich dit nooit beseft. Het gewas reageert heel snel op stikstof, het is een visueel onderwerp. Daarom leeft het het meest.”

Ook fosfaat wats een onderwerp. “In het Zuidwesten passen we een beetje kunstmestfosfaat toe, kort voor de teelt, om ervoor te zorgen dat het snel oplost en beschikbaar komt voor planten.”
Bij kali is stilgestaan bij de onttrekking.  Het kaligehalte daalt in het Zuidwesten, doordat de gift lager is dan de onttrekking door het gewas. Je moet dus weten wat je minimaal moet geven. Dat kun je uitrekenen in je bouwplan. Daar zijn tabellen voor. Hier heb ik de jonge agrariërs mee aan het werk gezet.”

Wat Hendrickx betreft krijgt de avond een vervolg. “Kennis verhogen hoort, zeker bij jonge telers, bij onze taak.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin