AkkerbouwAchtergrond

’Jonge akkerbouwers hebben meer lef en zijn ruimdenkender’

Ingrijpende veranderingen voorziet akkerbouwer Andries Hoogterp (25) uit het Friese Sint Jacobiparochie niet als hij en zijn broer het bedrijf over een jaar of tien van hun ouders overnemen. Wel merkt hij dat de jonge generatie wat vooruitstrevender is ingesteld. Dat levert zinvolle discussies op in de maatschap.

In Sint Jacobiparochie runt de familie Hoogterp een akkerbouwbedrijf van 150 hectare met pootaardappelen, zaaiuien, graan en suikerbieten. Pootgoed is de specialisatie. Hiervan wordt 65 hectare geteeld, waaronder hoogwaardig uitgangsmateriaal.

Andries Hoogterp is de oudste zoon. Hij is afdelingsbestuurder van De Bouhoeke, de grootste afdeling van Agrarische Jongeren Friesland van de NAJK. Hoogterp heeft een fulltime baan buiten de deur.

”Ik ben productspecialist bij SBG Innovatie, dat doet in RTK-GPS besturingssystemen in de Wieringermeer. Ik heb agrotechnologie gestudeerd in Wageningen en wil daar graag iets mee doen. Dat is een bewuste keuze. Bovendien leer ik heel veel van de bedrijven waar ik vanuit mijn baan kom. Op termijn wil ik wel fulltime op het akkerbouwbedrijf werken. We zien wel hoe het loopt. Nu hebben we een medewerker in dienst en mijn broertje werkt al wel volledig mee. Dat past goed qua werkverdeling. Ik heb overigens nog een broertje die nog studeert. Hij weet nog niet of hij interesse heeft in het bedrijf.”

Een baan buiten de deur was voor zijn vader vroeger niet aan de orde. ”Hij was de enige zoon, dus dat was sowieso geen optie. Achteraf heeft hij hiervan geen spijt. Hij had minstens zoveel verantwoordelijkheid op het bedrijf van zijn ouders.”

Hoogterps ouders gaan met de tijd mee. Zo maakt het hele gezin gebruik van moderne informatiemiddelen als online systemen voor zaadbestellingen, pooloverzichten en het communicatiesysteem van keuringsdienst NAK. ”Je moet optimaal gebruik maken van elektronische mogelijkheden. Het is puur gemak. Als je daar niet voor openstaat, doe je op termijn niet meer mee. Mijn ouders kunnen er goed mee overweg.”

Bij het nemen van bedrijfsbeslissingen blijkt vaak toch een generatieverschil. ”Meestal zitten we op één lijn, hoewel mijn broer en ik wel sneller beslissingen willen nemen. We hebben daarin meer lef en zijn ruimdenkender. Onze ouders hebben meer ervaring en zijn behoudender. Dat is voor beide zijden soms confronterend, maar we houden elkaar scherp en leren van elkaar.”

Toch verwacht hij geen extreme veranderingen zodra de broers het bedrijf overnemen. ”Over zo’n tien jaar zullen mijn broer en ik de leiding over het bedrijf krijgen. Dat gaat geleidelijk. Ik verwacht dat we dan nog hetzelfde bouwplan hebben, want pootgoed is de basis van ons bedrijf. Daarin hebben we geïnvesteerd, het is een kapitaalintensieve teelt. Als je er bovenop zit, blijft het een interessante teelt voor de toekomst. Kwaliteit is namelijk een belangrijk punt in het pootgoed. Je moet je zaken op orde hebben als je hoogwaardig uitgangsmateriaal levert. Missers kun je je niet veroorloven. Dat betekent secuur werken, niet te veel risico nemen, kosten en opbrengsten goed tegen elkaar opwegen. En stressbestendig zijn. We zien dit seizoen weer hoe belangrijk dat het is om flexibel om te gaan met omstandigheden.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin