PluimveeAchtergrond

’Integraal plan nodig om op termijn ingrepen af te schaffen’

Volledig stoppen met ingrepen in de pluimveesector is op dit moment niet mogelijk. Dat is de glasheldere conclusie van het rapport over dit onderwerp dat is aangeboden aan het ministerie. Er moet nog veel gebeuren op het gebied van fokkerij en huisvesting.

De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee overhandigde dinsdag haar eindrapport aan het ministerie van EL&I. Belangrijkste conclusie: stoppen met ingrepen bij pluimvee werkt averechts en zou op dit moment het welzijn alleen maar verslechteren.

De Stuurgroep is vijf jaar geleden ingesteld. Het toenmalige ministerie van landbouw verleende destijds een vrijstelling van een verbod op ingrepen voor een periode van vijf jaar. Die periode loopt binnenkort dus af. Zonder aangepaste regelgeving zou er een verbod op ingrepen ingesteld moeten worden.

De Stuurgroep met vertegenwoordigers van NOP, NVP, PPE, Dierenbescherming en het ministerie van EL&I heeft de afgelopen vijf jaar een inventarisatie gemaakt van de toegepaste ingrepen, het onderzoek en de mogelijkheden om de ingrepen eventueel af te schaffen.

De afgelopen tien jaar is er op het gebied van ingrepen bij pluimvee wel degelijk het één en ander gebeurd. Verschillende behandelingen bij kalkoenen en eenden zijn inmiddels verboden. Snavelkappen wordt nu op een leeftijd van tien dagen toegepast; vroeger gebeurde dat op een leeftijd van zes tot zeven weken. Vroeger kappen is veel minder ingrijpend voor het dier.

In de eindrapportage pleit de stuurgroep er voor om vanaf 1 september 2011 alleen de infraroodmethode toe te staan voor de snavelbehandeling. Alleen bij uitzondering als de situatie uit de hand loopt mag er anders worden ingegrepen.

Snavelbehandelen, verwijderen van sporen en de achterste teen en dubben van kammen van hanen bij bepaalde legrassen moet toegestaan blijven, stelt de Stuurgroep. Dit standpunt wordt ook voluit gedeeld door de Dierenbescherming, bij monde van stuurgroeplid Marijke de Jong. ”Bij afschaffing van de ingrepen zijn de effecten op korte termijn averechts. De komende jaren is een integraal plan nodig voor fokkerij en nieuwe huisvestingsvormen, om de ingrepen op de langere termijn wel af te kunnen schaffen. Daar blijven we ons voor inzetten.”

De Jong is ervan overtuigd dat dit verhaal duidelijk is uit te leggen. In dat verband wijst ze ook op de evaluatiemomenten. Om de 2,5 jaar wordt de stand van zaken geëvalueerd en de vooruitgang op dit terrein getoetst. ”Als dan blijkt dat stoppen met een ingreep verantwoord is, moeten we dat doen”, aldus De Jong.

Beheer
WP Admin