AkkerbouwAchtergrond

Insecten-bestrijding in wintertarwe

Controleer eerst uw wintertarwe alvorens u bij de afrijpingsziektebestrijding een insecticide toevoegd.

Bij veel telers is het standaard om bij de afrijpingsziektenbestrijding een insectenbestrijder toe te voegen tegen graanhaantje en luis. Resultaat is dat inderdaad de aanwezige insecten gedood worden, maar ook de natuurlijke vijanden. Hierdoor is meestal een tweede bespuiting tegen aarluis nodig. Het maken van een juiste afweging is dus belangrijk.

Lees meer op www.kennisakker.nl.

Beheer
WP Admin