AlgemeenAchtergrond

‘Inschatten financieel risico lastig’

Consumenten zijn wereldwijd nauwelijks in staat financiële risico’s juist in te schatten, maar Nederlandse consumenten onderscheiden zich op dat vlak nog in positieve zin.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek, waarvan TNS NIPO het Nederlandse deel voor zijn rekening nam.

Het inschatten van financieel risico en rendement is een lastige opgave voor de consument, concludeert het rapport. Onderzoek in dertien landen wijst uit dat slechts 13 procent van de consumenten een juiste inschatting maakt bij een eenvoudige investering, de handel in aandelen of deelnemen aan een loterij. Opvallend is dat Nederlandse consumenten op dit vlak de hoogste ogen gooien, want van hen is 21 procent goed op de hoogte van de risico’s.

Toch is dit geen bevredigende situatie, stelt TNS NIPO. Het betekent immers dat altijd nog vier van de vijf landgenoten niet in staat zijn om financieel risico en rendement adequaat in te schatten.

Beheer
WP Admin