AlgemeenNieuws

Inkomen Nederlandse boer 15 procent toegenomen

Luxemburg-stad – Nederlandse boeren hebben in 2012 per werkkracht 15 procent (inclusief GLB-gelden) meer verdiend dan in 2011. Dat blijkt uit eerste ramingen van het statistische bureau van de EU, Eurostat. Alleen boeren in België zagen hun inkomen met een nog hoger percentage toenemen, namelijk met 30 procent.

Het inkomen betreft alleen de agrarische activiteiten en dus geen inkomsten uit nevenactiviteiten zoals boerencampings of boerderijwinkels. Het Nederlandse landbouwinkomen steekt gunstig af bij belangrijke landbouwproducenten als Duitsland (+12 procent), Frankrijk (+4,2 procent), Italië (+0,2 procent) en Spanje (+2,4 procent). In vergelijk met Duitsland en Frankrijk is het inkomen sinds 2005 duidelijk minder hard gestegen.

Denemarken, dat qua landbouwmix lijkt op Nederland, zag de groei beperkt tot 5 procent. Eurostat geeft geen uitsplitsing naar sectoren. De organisatie schrijft dat telers profiteren van 6,3 procent hogere prijzen maar het volume met 5,4 procent zagen dalen.

In de dierlijke productie namen prijzen 4 procent toe bij een gelijk volume. De prijzen van pluimvee namen licht toe maar er waren grote prijssprongen voor runderen (+8,5 procent), varkens (+10,2 procent) en eieren (+ 36,2 procent). De prijzen voor melk daalden gemiddeld over het jaar ruim 5 procent terwijl de afzet van schapen en geiten licht is afgenomen.

De productiekosten in de landbouw namen 1,6 procent toe, vooral door hogere prijzen. De prijs van voer ligt dit jaar volgens Eurostat 3,7 procent hoger terwijl voor zaaigoed 4,7 procent meer betaald wordt. De prijs van kunstmest en bodemverbeteraars steeg bijna 7 procent. Ook financiële dienstverleners rekenden 7 procent meer.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin