AlgemeenNieuws

Initiative Tierwohl gaat werken op drie niveaus

Düsseldorf – Het Duitse dierenwelzijnsinitiatief Initiative Tierwohl voorziet in vrijwillige maatregelen op drie niveaus met op het laagste niveau (A-niveau) basismaatregelen zoals certificering door ketenbeheerder QS en deelname aan antibioticamonitoring.

Op het B-niveau gaan de maatregelen verder, variërende van meer ruimte per dier, strooisel op de vloeren of stallen met een uitloop. Op het C-niveau wordt aan zaken als het nalaten van staart couperen gedacht.

Deze nadere uitwerking van het welzijnsproject heeft de Landbouwkamer Noordrijn-Westfalen gepresenteerd op een seminar van het Deutsche Bauernverband (DBV). De compensatie van de maatregelen die de boer neemt zal plaatsvinden vinden via een clearingbureau dat financieel ‘gevoed’ wordt door de supermarktbedrijven. Het is voorts niet de bedoeling dat er een of meerdere labels komen voor de Initiative Tierwohl. Concreet van start gaat het project in de loop van volgend jaar, zo luiden de plannen.

Beheer
WP Admin