AlgemeenAchtergrond

ING verwacht redelijk jaar varkenshouderij

De varkenssector krijgt in 2010 te maken met aantrekkende prijzen.

De rentabiliteit zal toenemen vanwege het internationale economische herstel en een tekort aan varkens in Europa. Dat voorspelt de ING-bank in het kwartaalbericht voor de agrarische sector.

De betere verwachte marktsituatie zal ook leiden tot productiegroei in Europa. Daardoor is de kans groot dat de positieve tendens die voor dit jaar wordt verwacht volgend jaar al weer voorbij zal zijn. Op de wat langere termijn biedt de situatie in Oost-Europa perspectief.

Als gevolg van de toenemende welvaart zal de vraag naar goede kwaliteit varkensvlees in deze regio toenemen. Vooral de Nederlandse varkenshouderijsector kan daar van profiteren, zo verwacht de ING. De bank verwacht verder dat de trend van een dalend aantal vleesvarkens en een groeiende productie per dier zich voort zal zetten. Vooral de bigproductie per zeug kan nog verder toenemen, zo voorspelt ING.

Het aantal vleesvarkensplaatsen per zeug is in Nederland 5,8. Voor een gesloten bedrijf die alle eigen biggen zelf wil afmesten wordt er gerekend met 7 tot 8 vleesvarkensplaatsen per zeug. Een en ander geeft dus wel aan dat er in Nederland te weinig capaciteit is om de biggen zelf af te mesten. De sector zal dus waarschijnlijk de komende jaren in toenemende mate afhankelijk blijven van de export van biggen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin