AlgemeenNieuws

In principe geen plafond stalgrootte op Duits platteland

Berlijn – Het Bauernverband (DBV) reageert opgelucht over een besluit van de Bondsdag om geen plafond te leggen op de omvang van stallen in de buitengebieden. Voorwaarde is wel dat het bedrijf in kwestie voldoende areaal heeft om zelf minstens voor de helft in de voerbehoefte te voorzien. Tevens blijft gelden dat de stalbouw niet in strijd mag zijn met openbare belangen.

Het DBV is er niettemin blij mee dat de bedrijven door dit besluit in beginsel een perspectief op verdere ontwikkeling houden. Minder blij is de federatie met een eveneens door de Bondsdag aanvaarde regel dat stalbouwplannen van bedrijven die niet voldoende areaal hebben om de helft van het eigen voerverbruik te telen, voortaan onderworpen worden aan een milieu-effectrapportage (MER). Dat was tot dusver niet zo en daarmee verliest de landbouw in het buitengebied een ‘privilege’, erkent het landbouwministerie. De MER-eis gaat gelden voor grotere stallen vanaf bijvoorbeeld 1.500 varkensplaatsen of 15.000 kippen.

Het besluit werd genomen in het kader van een herziening van de bouwwetgeving. Daarin wordt ook opgenomen dat plaatselijke overheden bij uitbreiding het landbouwareaal zoveel mogelijk moeten ontzien door eerst nauwkeurig alle inbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. Het DBV bekritiseert dat deze regeling te vrijblijvend is. Dagelijks gaat door bebouwing en wegenaanleg gemiddeld 74 hectare verloren in Duitsland. “Door het ontbreken van echt verplichtende eisen wordt de bescherming van het landbouwareaal maar beperkt verbeterd,” aldus het Bauernverband, dat vorig jaar een intensieve campagne heeft gevoerd tegen de constante opoffering van landbouwgrond.