Illegale inzet koper in biologische aardappel - Foto: Ronald Hissink AkkerbouwNieuws

Illegale inzet koper in biologische aardappel

Biologische telers spuiten de bladmeststof koperoxychloride ongeoorloofd als bestrijdingsmiddel tegen phytophthora. Dit bevestigt certificeringsorganisatie Skal.

Skal kan er echter niet op handhaven, omdat de overtreding juridisch niet aantoonbaar is te maken, zegt een woordvoerder van Skal. De omvang van de overtreding is onbekend, maar verschillende adviseurs in de handel bevestigen dat dit gebeurt.

Koperoxychloride mag in zeer lage dosering

In Nederland heeft het CTGB koperoxychloride sinds 2000 verboden als bestrijdingsmiddel, vanwege zijn schadelijkheid op bodemleven, waterleven en gezondheid en zware fytotoxiteit (plantbeschadigende eigenschap). Biologische telers in Nederland mogen koperoxychloride echter wél gebruiken als bladmeststof, in een veel lagere dosering. De dosering van de bladmeststof is dan enkele malen per seizoen 0,25 liter tot 0,5 liter bladmeststof (43,5% koperoxychloride), bij optreden van kopergebrek.

Kopergebrek treedt eigenlijk alleen op in tarwe. Bij dergelijke lage doseringen is de werking van koperoxychloride op phytophthora echter nihil. De adviesdosering destijds voor het fungicide Agrichem Koperoxychloride (50% koperoxychloride) in aardappelen was 4 tot 5 kilo per spuitbeurt.

Niet als bestrijdingsmiddel toepassen

Omdat in Nederland geen natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen phytophthora zijn toegelaten en koperoxychloride als bladmeststof nog steeds voorhanden is, passen sommige biologische telers deze toe. Dat gebeurt onder het mom van een bladbemesting één tot enkele malen per seizoen tot 3 liter per hectare koperoxychloride per spuitbeurt. Veel hogere doseringen dus dan geadviseerd voor koperoxychloride als bladbemesting. De bladmeststof wordt dan eigenlijk als bestrijdingsmiddel toegepast, terwijl dat volgens het CTGB-besluit niet is toegestaan.

Geen registratie sporenelementen

Binnen de meststoffenwet hoeven doseringen van sporenelementen als borium, zwavel en koper niet te worden geregistreerd. Biologische telers kunnen daarop dus niet worden gesanctioneerd. Dit maakt het lastig voor toezichthouders om te handhaven, zegt de Skal-woordvoerder.

“Wij zouden graag willen en kunnen ingrijpen. Het regelmatig spuiten van koper als bestrijdingsmiddel past niet bij de uitgangspunten van de biologische sector. Het is dan ook een gevoelig onderwerp. De biologische telers zijn zich ervan bewust dat gebruik van koper imagoschade aan de biologische landbouw geeft. Preventie en natuurlijke beheersing hebben de voorkeur. Dat is de basis van de biologische landbouw.”

4,8 ton meeropbrengst bij spuiten koper

Koperoxychloride is lang niet zo sterk als chemische gewasbeschermingsmiddelen als Revus en Infinito, maar kan de schimmelaantasting toch enigszins vertragen. Onderzoek van Wageningen UR in 2010 toonde aan dat enkele malen spuiten met 300 gram koper de aantasting door Phytophthora infestans vertraagde. Het loofbranden kon zes dagen worden uitgesteld, waardoor de oogst 4,8 ton per hectare hoger uitviel dan onbehandeld.

Beheer
WP Admin