PluimveeAchtergrond

IKB Ei wil zelf mengvoerbedrijven certificeren en erkennen

Barneveld – IKB Ei wil zelf voerbedrijven gaan controleren en certificeren als erkend leverancier voor IKB-legpluimveehouders.

Dat meldde PPE-bestuurslid Jan Wolleswinkel in de vergadering van de sectorcommissie pluimveevlees van het Productschap Pluimvee en Eieren. Ook binnen het IKB Kip voor pluimveevlees wordt een dergelijke stap overwogen.

De aanleiding voor deze stap ligt in de Duitse dioxinecrisis. De pluimveesector is de steeds weer optredende schandalen met voerverontreinigingen meer dan beu en wil het heft in eigen hand nemen.

Tot nu toe is er sprake van een voornemen. In februari wil het stichtingsbestuur van IKB Ei het onderwerp agenderen en bekijken hoe één en ander handen en voeten kan worden gegeven. Volgens PPE-secretaris Ben Dellaert is het niet uniek wat de pluimveesector doet. Dellaert: ”In Duitsland erkent de KAT, de kwaliteitsorganisatie voor eieren, ook zelf de voerbedrijven, in tegenstelling tot de QS-organisatie, die dat overlaat aan de mengvoersector zelf.”

Beleidsmedewerker Hans Schouwenburg van het PPE meldt dat IKB Ei niet klakkeloos de aanpak van KAT over wil nemen. ”We willen nauw samenwerken met de KAT-organisatie en gezamenlijk komen tot een verbeterde aanpak.”

Beheer
WP Admin