AlgemeenAchtergrond

Ieren krijgen toeslag wel

Landbouwminister Gerda Verburg onderzoekt of het juridisch mogelijk is om voor grond met landschapselementen bedrijfstoeslagen uit te keren.

In Ierland is dat sinds kort toegestaan voor sloten, greppels en hagen, mits deze goed worden onderhouden.

Het benoemen van landschapselementen tot landbouwgrond is een mogelijke oplossing voor de problematiek rondom de perceelsregistratie. Veel boeren dreigen subsidiabele hectares te verliezen, omdat zij niet-beteelbaar land hebben aangemeld voor de verzilvering van toeslagrechten.

De Ierse regering heeft dit mogelijk gemaakt naar aanleiding van de health check, de tussentijdse evaluatie van het Europese landbouwbeleid. Volgens de Ieren rechtvaardigt de nieuwe aandacht voor landschapselementen deze stap. Vorige week plaatste het ministerie van landbouw advertenties in landbouwbladen om boeren ervan op de hoogte te stellen.

Een andere mogelijke oplossing voor het verlies van bedrijfstoeslagen is het indikken van toeslagrechten. Ook hiervoor moet Verburg expliciet toestemming verlenen. Regelgeving uit Brussel verhindert dit, stelt zij. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat de beslissing hiertoe op nationaal niveau genomen mag worden.

CDA-Kamerlid Joop Atsma heeft Verburg vragen gesteld over het Ierse systeem. Hij is er voorstander van boeren te laten werken met de gegevens van het kadaster. “Dat is het meest objectief.”

Beheer
WP Admin