AlgemeenAchtergrond

Hypor: export biggen groeit naar 7 miljoen in 2015

De groei van vleesvarkens is afgelopen jaren niet of nauwelijks toegenomen. Reden voor Hypor, de afdeling varkensfokkerij van Hendrix Genetics, de Hypor Maxter te introduceren.

De Maxter is de meest ingezette eindbeer in Frankrijk. De nakomelingen kunnen 900 tot 950 gram per dag groeien. Het vleespercentage is 57,5 procent. De voederconversie bij borgen is 2,70 en bij gelten 2,55. De gunstige voederconversie zorgt voor lage voerkosten. Het goede vleespercentage voor een hoge prijs. Voor zeugenhouders die biggen willen exporteren naar Duitsland heeft Hypor de db77.

Deze Pietrain heeft het grootste marktaandeel in Duitsland. Door de stijgende productie per zeug neemt de noodzaak voor Nederland om meer biggen te exporteren toe. “De verwachting is dat de benodigde export groeit van 5 miljoen biggen in 2007, naar 5,8 miljoen in 2010 en 7 miljoen in 2015”, aldus Hypor.

Daarnaast speelt Hypor in op de kritiek op antibioticagebruik. “De varkenshouderij heeft er steeds meer ziektes bij gekregen. Hier is alleen maar op gereageerd met vaccineren en verhogen van antibioticagebruik”, aldus Hypor. “Uitbannen van ziektes is een betere weg, de oor-
zaak bij de bron aanpakken.”

Een gezonde zeugenstapel is dan essentieel. Daarbij is het niet nodig direct de stap te maken naar supergezonde SPF-varkens. Boeren kunnen de gezondheidsstatus ook verbeteren via Hypor High Health, waarbij Duitse SPF-gelten worden aangevoerd naar gangbare bedrijven waar ze in de quarantaine worden geënt. De gelten zijn vrij van PRRS, Mycoplasma Hyopneumoniae, APP en komen van bedrijven met een hoge productie.

Stand 239

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin