Partner
Pluimveehouder Peter Wolfs (rechts) met dierenarts Geert Van den Abeele in de pluimveestal. - Foto: Elanco PluimveePartner

HTSi biedt schat aan data over vleeskuikengezondheid

Elanco Animal Health introduceerde 25 jaar geleden een monitoringssysteem om de gezondheid van vleeskuikens aan de hand van een vast protocol op verschillende aspecten in kaart te brengen. HTSi (Health Tracking System) biedt inmiddels een schat aan informatie over de impact van het management op de gezondheid van vleeskuikens. Het systeem is sinds 2012 ook in gebruik in de Benelux.

HTSi is een monitoringsysteem dat vleeskuikens volgens vaste richtlijnen scoort tijdens een autopsie. Voorafgaand aan de daadwerkelijke autopsies wordt gekeken naar het stalbeeld, zoals verdeling, strooisel, temperatuur, water-/voervoorziening, algemene conditie. Tevens wordt gesproken met de pluimveehouder over hoe het op dat moment op het bedrijf loopt.

De kuikens worden onderzocht op 34 parameters. Naast darmgezondheid wordt onder meer gekeken naar de luchtwegen en welzijnsfactoren. De pluimveehouder en de dierenarts kunnen de resultaten gebruiken om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De resultaten worden opgenomen in een wereldwijde, gevalideerde database.

Betrouwbare resultaten

HTSi kan steeds complexere verbanden aantonen, waardoor het een waardevol instrument is om pluimveehouders te ondersteunen. Hoe meer datasets, des te betrouwbaarder de conclusies worden. De gegevens die voortkomen uit HTSi leveren een schat aan informatie en bieden de mogelijkheid keuzes in het management met elkaar te vergelijken. Dit resulteert in de volgende vier conclusies:

  1. Coccidiose is de hele ronde, dus tot het wegladen, een bedreiging voor de darmgezondheid en het rendement van vleeskuikens.
  2. Maxiban® biedt bescherming tegen coccidiose en heeft een bewezen positieve impact op de darmgezondheid van vleeskuikens. Wereldwijd vertrouwen pluimveehouders op Maxiban® en dit coccidiostaticum is inmiddels bij miljarden kuikens ingezet.
  3. Uit 8 grote analyses van productieresultaten van 49 miljoen kuikens bleek dat verlengen van de periode met Maxiban® vanaf 21 dagen resulteert in minimaal 0,23 punten betere voederconversie per dag.
  4. Op basis van de HTSi data is het anti-coccidioseadvies aangescherpt: Maxiban® tot uitladen en Monteban® tot slacht.

HTSi legt variabelen vleeskuikengezondheid bloot

De uitslag van een enkel koppel zegt iets over de actuele gezondheid van het betreffende pluimveebedrijf. De gegevens van meerdere koppels op verschillende bedrijven bieden de mogelijkheid om algemene conclusies te trekken. Het analyseren van deze ‘big data’ maakt het mogelijk om relaties te leggen. Komen problemen meer of minder voor bij een bepaald ras? Bij welk anti-coccidioseschema zien we de minste darmbeschadigingen? Wat is de ‘return on investment’ van verschillende anti-coccidioseprogramma’s?

Lees meer over het beschermen van darmgezondheid bij vleeskuikens

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees