AlgemeenAchtergrond

Hoogwater doorkruist laseren dijken

Waterschap Rivierenland stelt het voorgenomen laseren van ruim 200 kilometer rivierdijk uit wegens de hoge waterstanden.

Beheer
WP Admin