AkkerbouwNieuws

Hoogste inkomen vollegrondsector met bollen

Den Haag – In de vollegrondsector boeken alleen groentetelers door hogere productprijzen een lichte inkomensverbetering. Bloembollentelers behalen het hoogste inkomen, dat voor 2013 op hetzelfde niveau van de twee voorgaande jaren uitkomt.

Dit blijkt uit berekeningen van onderzoeksinstituut LEI. De opbrengsten in de vollegrondsgroenteteelt stijgen ten opzichte van 2012 met 3 procent naar zo’n 450.000 euro per bedrijf. Dit komt door een lichte stijging van de hectareproductie en opbrengstprijs. De verwachte rentabiliteit ligt voor 2013 rond de 95 procent, want betekent dat de vollegrondgroentetelers doorgaans genoegen moeten nemen met een beloning voor eigen arbeid en vermogen die onder marktconform ligt.

De rentabiliteit ligt in de bloembollensector rond de 100 procent. Deze ondernemers ontvangen dus een marktconforme beloning. De financiële opbrengst per bedrijf stijgt gemiddeld genomen met 2 tot 3 procent. Bij de voorjaarsbloeiers tulp en hyacint wordt de lagere productie gecompenseerd door een hoger prijsniveau. Bij narcis wordt de prijs gedrukt door overaanbod en de slechte afzet van miniatuurnarcissen op pot.

Bij zomerbloeier lelie is de marktstemming positief door de areaalkrimp van 4 procent en een gematigde productie. In het prijsniveau van lelie en gladiool worden geen veranderingen verwacht ten opzichte van 2012.

Beheer
WP Admin