RundveeNieuws

Hof wijst eis Deltamilk-boeren af

Arnhem – Een groep boeren van Deltamilk die tussen 2008 en 2010 melk leverde aan verwerker Omega3 Zuivel, heeft geen recht op een extra toeslagen voor weidegang en Caring Dairy. Wel moeten ze een ledengeld-premie ontvangen.

Dit heeft het Gerechtshof in Arnhem bepaald in een uitspraak in hoger beroep. Voor Deltamilk is dit een tegenvaller, erkent voorzitter Teunis Sterk, want de leden die leverden aan Omega3 lopen een cent melkgeld per kilo mis. Bovendien bemoeilijkt de uitspraak een eventuele zaak tussen Delta Milk en kaasproducent Özgazi.

In een eerdere uitspraak in kort geding waren de boeren van Deltamilk op alle punten in het gelijk gesteld, in hoger beroep is Omega3 Zuivel op twee van de drie punten in het gelijk gesteld. Daarover is de laatstgenoemde onderneming heel blij, zo meldt eigenaar Cees Lekkerkerker. Hij stelt dat van meet af aan duidelijk is geweest dat een contract was afgesloten op basis van de standaard Cono-prijs + 3 cent. “Dat achteraf ook aanspraak is gemaakt op de extra premies van Cono, voelde voor mij op zijn zachtst gezegd als een achterbakse streek.”

Deltamilk weerspreekt dat. De coöperatie beraadt zich op de uitspraak, al is zij in deze zaak formeel niet als partij erkend (dat zijn alleen de rechtstreeks betrokken boeren). Ook eigenaar Cees Lekkerkerker zelf is volgens het Hof geen partij. Sterk noemt het jammer en verrassend dat het Hof haar leden op twee punten in het ongelijk heeft gesteld.”Maar blijkbaar rekent de rechtbank de weidegang en Caring Dairy-premies van Cono niet tot de melkprijs omdat die zaken destijds nog helemaal niet bestonden.”

Beheer
WP Admin