AlgemeenAchtergrond

Het had veel slechter gekund

De mestaanpak van Henk Bleker stelt de veehouderij enigszins onder curatele.

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker heeft vorige week een kijkje gegeven in hoe hij straks het mestprobleem gaat aanpakken. Om van het fosfaatoverschot van 50 miljoen kilo per jaar af te komen wil hij bedrijven vanaf 2015 verplichten om fosforarm voer te gebruiken (het voerspoor) en om overtollige mest te verwerken en bewerken. Dierrechten gaan verdwijnen en inkrimpen van de veestapel is wat Bleker betreft niet aan de orde.

De veehouderij kan met deze aanpak moeilijk anders dan tevreden zijn: geen krimp van de veestapel en een eind aan het weglekken van geld uit de sector via dier- of productierechten.
Vanaf 2015 zal duidelijk worden dat mestverwerking wel degelijk een oplossing voor het mineralenoverschot kan zijn, nu de rendabele exploitatie van een installatie, groot of klein, veilig is gesteld door een zekere aanvoer van mest. Daar is het decennialang op stukgelopen.

Temeer zal mestverwerking een goede oplossing blijken, nu de jongste generatie mestverwerkingstechnieken, mestraffinage of ook wel mest kraken, aan de deur klopt. De techniek is vergevorderd om uit mest eerst energie te winnen en om die mest uiteindelijk op te werken tot kunstmest. Blekers aanpak ondersteunt deze ontwikkeling naar een schone, energiezuinige veehouderij. Goed voor het imago van de dierhouderij.

Is dan niks aan te merken op hoe het nu gaat? Toch wel. Niet zozeer qua inhoud, maar qua proces. Het is begrijpelijk met zoveel individuen, maar niettemin jammer voor de dierhouderij, dat de overheid zo bindend moet opleggen hóe die sector moet opereren om te mogen blijven produceren binnen de wettelijke kaders.
Het had een fierdere landbouwsector opgeleverd als die niet onder curatele was gesteld, maar op eigen kracht het voerspoor en mestverwerking succesvol had kunnen maken. Eentje waaraan je wat kunt overlaten.
Maar goed, uiteindelijk telt het resultaat. En daarvan kun je zeggen dat het veel slechter had gekund.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin