AlgemeenAchtergrond

Het gaat om meer dan feiten

De dialoog megastallen begint uitkijkjes naar het advies aan Bleker op te leveren.

Voor het welbevinden van het varken maakt het niet uit of het in een heel grote stal zit, in een megastal of in een normale stal. De kwaliteit van het varkensleven wordt bepaald door het hok waar het inzit. Dat zegt de dierwetenschapper.
Voor de aanblik van het Nederlandse landschap maakt het niet uit of een stal groot of klein is. Klein is niet automatisch mooi en groot niet automatisch lelijk. Schoonheid is een kwestie van ontwerpkwaliteit, niet van omvang. Dat zegt de landschapsarchitect.
Dat vanuit grote stallen de gezondheid van buren meer wordt aangetast dan vanuit kleine klopt niet. Het omgekeerde trouwens ook niet. Deze kennisleemte moet op de kortst mogelijke termijn worden opgevuld. Over fijnstof uit verbrandingsmotoren is heel veel bekend, over fijnstof vanuit de veehouderij haast niets.
En het verband tussen megastallen en milieu is geen ander dan dat tussen milieubelasting en leeftijd van een stal. Nieuwere stallen zijn schonere stallen.
Daarmee is alvast duidelijk dat de brede maatschappelijke Dialoog Megastallen vanaf nu beter Dialoog Intensieve Veehouderij kan heten. Dan zou dat als een gewonnen slagje gezien kunnen worden. De term megastal is in de landbouw niet geliefd. Het is een bedenksel van tegenstanders van de intensieve veehouderij.
Maar met de slag is de oorlog niet gewonnen. Ook al zijn er feitelijke aanwijzingen dat er een intensieve veehouderij kan bestaan binnen de randvoorwaarden van dierenwelzijn, milieu, gezondheid voor omwonenden en dat die zich dan ook nog verdraagt met het Nederlandse landschap.
Dialoogvoorzitter Hans Alders gaf, wetend van bovenstaande, vorige week al een voorschot op zijn advies aan staatssecretaris Bleker. Alders stelt vast dat de intensieve veehouderij niet naar ieders tevredenheid is, ondanks het vergunningstelsel. Dus moet daar iets bovenop komen, vindt Alders. Dat is veelbetekend.

Beheer
WP Admin