AlgemeenAchtergrond

Het begin is er, nu het vervolg

Avebe kiest voor een a- en b-systeem. Een moedig besluit. Nu de exacte invulling nog.

Avebe heeft gesproken. De aardappelzetmeelcoöperatie gaat de aanvoer van haar zetmeelaardappelen flexibiliseren. Vanaf 2012 zijn akkerbouwers niet meer verzekerd van de afname van hun huidige zetmeelquotum. De flexibilisering is ingegeven door de volledige ontkoppeling van de inkomenstoeslag in dat jaar. Of een akkerbouwer dan wel of geen zetmeelaardappelen teelt, hij krijgt zijn inkomenstoeslag.

Avebe wil vanaf 2012 een basishoeveelheid af gaan nemen die wel 20 procent onder het huidige zetmeelquotum kan liggen. Voor die basishoeveelheid, zo belooft topman Bert Jansen, krijgen de boeren een concurrerende prijs. Daar bedoelt hij een zodanige prijs mee dat boeren ervoor kiezen zetmeelaardappelen te telen. Hoeveel boeren vervolgens boven die basishoeveelheid kunnen leveren en tegen welke prijs, hangt volledig af van de markt en dat wordt jaarlijks vastgesteld. Dát deel wordt dus helemaal flexibel.

Avebe kiest dus voor een A- en B-systeem en dat is moedig. Wat dat betreft zou Bert Jansen, vroeger commercieel hoofddirecteur bij Campina, even een lijntje moeten leggen naar zijn oude collega’s. Want de zuivel worstelt nog steeds met de vraag hoe om te gaan met een wereld zonder melkquotering. Avebe stelt duidelijk dat de oude coöperatieve gedachte van ‘u produceert en wij nemen wel af’ niet meer past in een tijd waarin inkomenstoeslag wordt ontkoppeld en een meer marktgerichte aanpak noodzakelijk is.

Maar er leven ook nog vragen. Zoals de exacte omvang van die basishoeveelheid. Verder dan dat die 20 procent lager kan liggen dan het huidige quotum gaat Jansen niet. Nog belangrijker is die concurrerende prijs. Dat klinkt mooi, maar ik wil als boer weten hoevéel ik beur voor mijn zetmeelaardappelen binnen die basishoeveelheid. Pas als Avebe antwoord geeft op deze vragen weet ik als boer wat voor mij de consequenties zijn en kan ik mijn bedrijfsbeleid daarop aanpassen.

Beheer
WP Admin