AkkerbouwAchtergrond

Hervorming suikerbeleid beperkt winstmarge Suiker Unie

De hervorming van het Europese suikerbeleid in 2006 heeft de mate waarin de suikerindustrie geld kan verdienen behoorlijk ingeperkt. Dankzij de hoge suikerprijzen valt er nu flink wat te verdienen aan het verwerken van bieten in de EU. Maar als de suikerprijzen in de EU dalen naar het niveau van de referentieprijs, dan wordt het zelfs voor een sterk suikerbedrijf als Suiker Unie lastig het hoofd boven water te houden.

Voorzitter Jos van Campen van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun heeft daar een rekensommetje over gemaakt. Vóór de hervorming had de EU een referentieprijs van € 631,90 per ton suiker en een minimumprijs van € 43,60 per ton bieten. Dat betekent volgens Van Campen dat Suiker Unie om 1 ton suiker te produceren aan de inkoop van de bieten 273 euro kwijt was.

”Het verschil met de referentieprijs was 359 euro per ton suiker. Uitgaande van het huidige suikerquotum van 805.000 ton had Suiker Unie dus 289 miljoen euro ter beschikking voor de andere kosten, zoals transport, energie, salarissen, enzovoort. Ook werd hieruit de ledentoeslag betaald bovenop de minimumbietenprijs.”

Nu ziet het plaatje er anders uit. De referentieprijs voor suiker is gedaald naar € 404,40 per ton. De fabrieken moeten de telers minimaal € 26,29 per ton bieten betalen. ”Voor 1 ton suiker moeten we nu voor 164 euro aan bieten inkopen. Het verschil met de referentieprijs is nog maar 240 euro per ton suiker. Suiker Unie heeft nog maar 193 miljoen euro beschikbaar voor alle andere kosten, inclusief de ledentoeslag.”

Volgens directievoorzitter Robert Smith van Cosun zou zo’n situatie zelfs voor Suiker Unie op de lange termijn niet houdbaar zijn. ”Hoewel we zeer efficiënt werken. Onze bietenprijs ligt zo’n 10 euro per ton hoger dan van de Duitse concurrenten.”

Ondanks de inperking van de marges door het nieuwe beleid, wil Van Campen het EU-suikerbeleid wel behouden. ”De suikersector is kapitaalintensief, ook al omdat de verwerkingscampagnes maar vier maanden duren. Dat vereist een zeer efficiënte werkwijze en dat lukt alleen als telers en verwerkers afspraken met elkaar kunnen maken.”

Van Campen hoopt wel dat de Europese Commissie het suikerbeleid op een aantal punten aanpast. ”Het huidig beleid loopt tot en met campagne 2014/2015. We willen graag een flexibeler exportquotum, zodat de Europese industrie meer suiker op de wereldmarkt kan verkopen als dat gewenst is. Dat moet samengaan met een flexibel importbeleid, aangepast aan de suikerproductie in de EU. En we willen af van de productieheffing van 12 euro per ton suiker. Die werd vroeger gebruikt om de suikerexport te financieren, maar de EU exporteert nog maar weinig suiker.”

De EU verbruikt jaarlijks 16,5 miljoen ton suiker. Het suikerquotum is 13,3 miljoen ton. Het verschil moet worden gedicht met importsuiker, maar dat lukt niet omdat de wereldmarktprijs hoger is dan de suikerprijs in de EU.

Van Campen: ”De EBA- en de MOL-landen kunnen 3,5 miljoen ton suiker heffingvrij exporteren naar de EU. Dat wordt hooguit 2 miljoen ton. De EU dreigt aan het eind van dit seizoen 250.000 tot 300.000 ton suiker tekort te komen. We hopen dat de Europese Commissie het quotum met 1 à 2 procent verruimt. Dan kan het bietenareaal in Nederland groeien naar 73.000 hectare. We hopen op een snel besluit van de Commissie, zodat de akkerbouwers in hun bouwplan meer bieten kunnen opnemen.”

Cosun heeft al rekening gehouden met de krapte op de suikermarkt. Van Campen: ”De telers mogen dit jaar 100 procent van hun quotum volleveren. Daar bovenop mogen ze 7 procent surplusbieten leveren, die worden afgerekend tegen de surplusprijs.”

Beheer
WP Admin