AlgemeenAchtergrond

Herstel markt champignon pas tegen eind 2010

De champignonafzet kan in 2010 herstellen wanneer een Europese productiekrimp is opgetreden en de wisselkoersen zijn genormaliseerd.

Mogelijk zal eerst de areaalgroei van 6 procent worden afgebouwd, verwacht de Rabobank. Het areaal ligt dit jaar 6 procent hoger dan 2008, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die areaalgroei was voorzien, zegt Rabobank-analist Jorrit Dekkers. De lang aanhoudende periode van slechte prijzen kan die groei teniet doen. “We zullen mogelijk teruggaan naar de oude productiecijfers.”

Voor het eerst in jaren is de vers­productie dit jaar groter dan de productie voor de industriemarkt. Volgens Dekkers is de situatie voor de versmarkt vergelijkbaar met de glasgroentemarkt, alleen zijn er in de champignonmarkt al eerder crises geweest, waardoor al veel kleine bedrijven afvielen.

De Rabobank heeft signalen dat een behoorlijk aantal vooral kleine bedrijven de deur sluit bij het aflopen van het contract. “Ze zullen niet meer willen produceren tegen de nieuwe contractprijzen.” De bank heeft van een aantal bedrijven de aflossing opgeschort. Een aantal bedrijven sloot al de deur dit jaar, maar dat leidde nog niet tot een areaaldaling. “Een aantal opgeleverde projecten compenseert dit nog.” De eerste stap zal zijn dat bedrijven gehuurde locaties afstoten.

De Rabobank ziet wat lichtpuntjes op de markt, al lijken die nog ver weg. “We voorspellen een herstel van het Britse pond in het tweede helft van 2010.” De stabilisering van de Poolse zloty brengt de concurrentiekracht weer wat in evenwicht. “De top van de Nederlandse bedrijven kan alweer concurreren met Polen.” Dit jaar zag de bank een toenemende directe handel van Poolse producenten met Britse afnemers.

De Rabobank blijft investeren in de champignonmarkt. “Er zijn telers die techniek en organisatie goed op orde hebben en anticyclisch investeren. Daar houden we vertrouwen in.”

Beheer
WP Admin