AlgemeenAchtergrond

Hermans verwacht heikele discussie schap

Greenportvoorzitter Loek Hermans opereert als verandermanager voor de tuinbouw. Het Productschap Tuinbouw moet zich schikken in een andere rol om politiek draagvlak voor collectieve financiering te houden, denkt hij.

Loek Hermans sprak maandagavond nog met minister Verhagen over de tuinbouw en dinsdagavond met PT-voorzitter Agnes van Ardenne. Hermans kent het nog-niet-openbare topsectorenbeleid van Verhagen en de evenmin openbare adviezen van Jorritsma over de toekomst van het Productschap Tuinbouw (PT). Op basis daarvan gelooft hij dat de tuinbouw kan werken aan een nieuwe structuur van het productschap, al zal dat binnen de tuinbouw nog een heikele discussie opleveren, denkt Hermans. ”Er komt een ander PT. Dat het in de huidige vorm verder gaat, acht ik niet erg waarschijnlijk. Bij de politiek en veel ondernemers is er onvoldoende draagvlak voor het huidige PT.”

Met Agnes van Ardenne is de relatie goed; Hermans wil wegblijven van een competentiestrijd, maar er moet wel snel een nieuw model komen om de politiek te overtuigen. ”We gaan het alleen winnen als er een goede structuur ligt. Als de politiek besluit dat er geen collectieve heffingsruimte meer is, heb ik ook een probleem.”

In het topsectorenplan van organisaties in Greenport Holland (veel organisaties in Greenport zitten ook in het PT) is het PT vooral de rol van collectant toebedeeld. Over andere taken praat Hermans met Van Ardenne; hier is consensus vereist. ”We kijken wat wij gaan doen en waar het PT goed in is. Ik denk dat het PT bijvoorbeeld goed innovatiebudget kan verdelen onder bedrijven.” Dat het PT bewees in de Ehec-crisis snel een campagne te kunnen organiseren, brengt de vraag van promotie wel terug op tafel. ”Het kan zijn dat je promotie als taak aan het PT toekent, maar dan moet je daar wel naar handelen en geen doublures hebben.”

Dat eerdere Greenport-advies over de inkrimping van het PT schoot in ieder geval bij vakbonden en ZLTO-bestuurder Tiny Aerts in het verkeerde keelgat. Dat is normaal in een dergelijk proces, denkt Hermans. Die frictie voelt hij niet in het voorzittersoverleg met Van Ardenne. Dat beide bestuurders van buiten de tuinbouwsector komen, biedt kansen omdat beiden minder emotioneel betrokken zijn bij de herschikking van de tuinbouwstructuur.

Hermans wil wel resultaat zien in het omvormingsproces in de tuinbouw onder Greenport Holland. Dat kan het best door een einde te maken aan de spaghetti-structuur van belangenbehartiging. ”Ik geloof dat er 20 organisaties bezig zijn met duurzaamheid. Daarin kunnen we efficiënter worden, maar dan moet je wel keuzes maken.”

Hermans ziet Greenport Holland niet als een organisatie waarin alles beter georganiseerd kan worden. ”We zitten hier niet om de competentiestrijd aan te gaan. We zitten hier op kantoor met zijn tweeën, maar als we zien dat zaken niet gebeuren, zullen we proberen te sturen en partijen bij elkaar te brengen. We zitten hier om dingen voor elkaar te krijgen.”

Als wapenfeit van het jonge Greenport Holland noemt Hermans het topsectorenplan en het plan om voedselveiligheid in Nederlands product beter te borgen. Dat speerpunt werd in juli opgenomen na de Ehec-crisis. ”Ik moet dan denken aan de Rabobankrenners in de Tour de France die van elke maaltijd monsters bewaren om bij eventuele vondsten van dopingcontroles snel de herkomst te vinden. Dat moeten we in de tuinbouw ook oppakken om crises als bij Ehec te voorkomen.”

Bij de zoektocht van telers naar een beter afzetmodel wil Greenport Holland actief betrokken blijven in de ondersteuning. Hermans zal die ontwikkeling nauwlettend volgen en aanjagen. ”We hebben contacten met telersverenigingen die zelf aan een herschikking van de markt werken. Als we zien dat dingen niet gebeuren, zullen we hierin ook sturen.”

De tuinbouw is door de Ehec-crisis toe aan verandering, signaleert Hermans. Dat zal tot veranderingen leiden in de afzetketen, de veiligheidsborging en de belangenstructuur. Toch was Hermans niet zichtbaar in de Ehec-crisis. Een kans gemist om profiel te krijgen als boegbeeld van de tuinbouw? Hermans denkt van niet. ”Veel dingen gebeurden al goed. Het PT deed de crisiscommunicatie heel goed. Ik ga niet overschreeuwen als dingen goed gebeuren.”

De lobby-organisatie Greenport Holland zit nog midden in de Ehec-nasleep. ”Ik heb er gisteren nog met Verhagen over gesproken. We zullen ongetwijfeld verder doordrukken voor compensatie, maar je moet reëel zijn in hoe ver je daarin kunt komen.”

Beheer
WP Admin