AlgemeenAchtergrond

Grote fabrikanten in onderzoek NMA meelsector

Alle vier grote meelfabrikanten in Nederland zijn betrokken in het onderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft ingesteld naar mogelijke kartelvorming in de meelsector.

Koopmans Meel uit Leeuwarden is onaangenaam verrast door het NMA-onderzoek, zegt directeur Edo Abels. “Het onderzoek van de NMA lijkt zich vooral te richten op de markt van leveringen aan industriële bakkerijen in de periode van 2001 tot 2007. Koopmans Meel richt zich juist op de markt van ambachtelijke bakkerijen. Wij bestuderen het rapport en wachten de uitkomst van het onderzoek rustig af.”

Ook Krijger Molenaars wordt in het rapport van de NMA genoemd, zegt directeur Henk Krijger. “In hoeverre het terecht of onterecht is dat onze naam hier bij wordt genoemd zijn we aan het uitzoeken. We werken volledig mee aan het NMA onderzoek.”

Ook commercieel directeur Eelko Hoekstra van Meneba en directeur Lars Buckow van Ranks Meel zeggen de bevindingen van de NMA te bestuderen.

In Nederland wordt per jaar 1,3 miljoen ton meel geproduceerd. Dat gebeurd vrijwel geheel door de vier genoemde fabrikanten. Daarnaast zijn enkele tientallen kleine meelfabrikanten actief, die zich richten op lokale markten.

Het NMA onderzoek richt zich op Nederlandse meelfabrikanten, en op buitenlandse bedrijven die meel exporteren naar Nederland of die vestigingen in Nederland hebben. Het onderzoek richt zich ook op Duitsland, Italië en België.

Lees ook NMA verdenkt meelsector van kartelvorming