AlgemeenAchtergrond

Groot melkveebedrijf in Oost-Friesland

In het Duitse Oost-Friesland, vlak over de grens bij Groningen, staat een groot melkveebedrijf voor circa 300 melkkoeien. Het bedrijf heeft een groot quotum en een mestscheidingsinstallatie.

De boerderij staat in zijn geheel te koop, inclusief veestapel, zegt Ineke Borgman. Ze boert sinds 1988 samen met haar man zelf in Duitsland en begeleidt daarnaast Nederlandse boeren die eveneens willen emigreren naar dit land. Het jongvee van dit bedrijf wordt nu elders opgefokt, aldus Borgman. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

“Er zijn ruim 310 ligboxen, dus je zou ook goed zo’n 200 tot 230 melkkoeien kunnen houden en daarnaast nog het vrouwelijk jongvee.” Op dit moment staan er nog 260 melkkoeien op het bedrijf. De productie is gemiddeld 8.000 liter met 4,40 procent vet en 3,50 procent eiwit. De koeien worden gemolken met een eenvoudige 2 x 11 swing-over melkstal (DeLaval van 2004). De melk gaat in twee koeltanks van elk 10.000 liter. Het bedrijf heeft een vrijwel nieuwe warmteterugwininstallatie en voorkoeling. De ligboxenstal is 85 meter lang en 36 meter breed. De stal is in 2005/2006 opnieuw gebouwd en verlengd. De voorgevel van de ligboxenstal is opgetrokken uit steen, de stal heeft ruime zijgevelventilatie met windbreekgaas.

De koeien liggen deels op matten en deels op het restproduct, de vaste fractie, uit de mestscheider. Het restproduct met meer dan 35 procent drogestof wordt gebruikt als strooisel in de boxen.
De mestscheidingsinstallatie is vorig jaar geïnstalleerd. Het bedrijf heeft een totale mestopslagcapaciteit van 3.000 kubieke meter. De kalveren die op het bedrijf worden geboren staan in eenlingboxen en in groepshuisvesting op stro. De dieren worden gevoerd met een kalverdrinkautomaat. Na twee tot drie maanden gaan ze naar een opfokbedrijf.

Op het bedrijf rust een melkquotum van 1.753.345 kilo met 3,98 procent vet. Daarvan wordt 69.000 kilo gehuurd voor 2 cent per kilo. De rest van het quotum is eigendom van de melkveehouder.
Melkquotum is in Duitsland aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. In Duitsland kan drie keer per jaar (1 april, 1 juli en 1 november) in quotum worden gehandeld via een quotumbeurs. Daarbij wordt een prijs vastgesteld voor quotum in West- en in Oost-Duitsland. In West-Duitsland werd tijdens beide laatste beursrondes 8 cent betaald voor een kilo melk. “Een fractie van de prijs in Nederland”, zegt Borgman. ”Hier is de koe duurder dan het quotum.”

De boerderij is in totaal circa 90 hectare groot. Daarvan is zo’n 26 hectare eigendom, indusief de ondergrond van de boerderij. De overige grond wordt gepacht. De huiskavel is 48 hectare. De rest van de grond ligt verspreid in de omgeving. Ongeveer 26 hectare is bouwland, de rest is grasland. Het is dalgrond, afgegraven veen dat is gediepploegd, zegt Borgman.

Het melkveebedrijf heeft twee woningen. De bedrijfswoning is gebouwd in 1967 en in 2010 gerenoveerd. Op de begane grond is een woonkamer, keuken, badkamer en kantoor. Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers en een badkamer. Deze woning is via een aanbouw verbonden met de jongveestal.

De andere woning is in 1989 gebouwd. Deze heeft drie slaapkamers, een kantoor, woonkamer, keuken en badkamer. Op de begane grond en de eerste verdieping is een toilet. “Het is een mooie boerderij voor een Nederlandse melkveehouder met zo’n 100 koeien, die graag meer wil melken maar daar in Nederland geen mogelijkheden voor heeft”, zegt Ineke Borgman.

Het melkveebedrijf staat zo’n 50 kilometer van de Nederlandse grens. Drie kilometer van de boerderij is een plaats met scholen en winkels.

Meer informatie: Ineke Borgman, 0049 – 4921 – 61246 of 0049 – 170 – 8107854, www.duitseboerderijen.nl

Beheer
WP Admin