AkkerbouwAchtergrond

Grondmonsters

Vergeet, nu de vorst uit de grond is, niet om waar nodig grondmonsters te nemen voor het fosfaatgetal en het kaligetal.

Bij nog langer wachten kunt u dit seizoen, zeker qua fosfaatbemesting, niet meer goed op de uitslag inspelen.

Beheer
WP Admin