AlgemeenAchtergrond

Grondhonger Overijssel houdt aan

De grondmarkt in Overijssel loopt goed door. ”Na een periode waarin het wat rustiger was, is de markt het laatste halfjaar toch weer wat actiever geworden”, zegt makelaar André Olden van LTO Vastgoed in Zwolle.

Met name melkveehouders zijn bereid om grond te kopen. ”Veehouders hebben wat onzekerheid door het afschaffen van het melkquotum en de mogelijkheid dat er dierrechten voor in de plaats komen. Ze willen door de aankoop van grond hun bedrijfsomvang zeker stellen”, schetst Olden. Ook merkt hij dat ondernemers grond op afstand verkopen, om dichter bij het bedrijf grond aan te kopen.

De grondprijzen in Overijssel variëren sterk. ”In Salland wordt vooral op de traditionele manier grond verkocht. Dus eerst informeren bij de buren of ze belangstelling hebben en daarna adverteren of een bord plaatsen. In Twente is zoveelbelangstelling voor grond dat percelen vaak via inschrijving worden verkocht. Op deze manier zijn de kansen om de grond te kopen eerlijker verdeeld.”

De grondprijzen in Twente gaan tot 75.000 euro per hectare, met soms uitschieters van 80.000 euro per hectare. Dit komt niet alleen doordat de boomkwekerij sterk is vertegenwoordigd in het gebied. ”Melkveehouders in dit gebied willen niet weg uit Twente. Het zijn vaak financieel gezonde bedrijven die bereid zijn veel te betalen voor de grond”, zegt Olden. In Salland ligt het prijsniveau met 50.000 tot 55.000 euro per hectare iets lager en in de kop van Overijssel worden gronden vanaf 30.000- 35.000 euro verkocht.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de bezuinigingen op de aanleg van natuur iets minder actief op de grondmarkt. ”Dit heeft niet alleen voordelen. Voor bedrijven die heel versnipperd liggen, kan aanleg van natuur door DLG ook heel positief werken doordat de bedrijven meer aaneengesloten kunnen worden.”

De handel in complete bedrijven staat op een laag pitje. ”De grotere bedrijven met moderne bedrijfsgebouwen zijn goed te verkopen. Melkveebedrijven met verouderde bedrijfsgebouwen en een hoge grondprijs zijn heel moeilijk te verkopen. Vraag naar varkensbedrijven is er niet, aanbod wel. Omdat gemeenten ook wat terughoudender worden met sloopregelingen zoals de rood-voor-roodregeling, zijn deze bedrijven moeilijk te verkopen. De handel in woonboerderijen is ook niet echt super”, zegt Olden.

Voor de komende periode verwacht Olden geen prijsval. ”Melkveehouders hebben vertrouwen in de markt.” De prijzen zullen in ieder geval stabiel blijven.

Beheer
WP Admin