grond om te boeren
 

  13 december 2018

  GelreDome, Arnhem

header

Bent u voorbereid op weersextremen?

 

Bent u voorbereid op weersextremen?

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. De winters worden milder en zomers heter. In het groeiseizoen krijgen akkerbouwers vaker te maken met extreme neerslag, droogte, hitte en kou. Door maatregelen te treffen kan het verongelukken van gewassen worden beperkt en financiële schade worden voorkomen.
Tijdens het evenement hoort u wat die maatregelen zijn, hoe effectief ze zijn, wat ze kosten en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Tijdens Grond om te boeren krijgen akkerbouwers en loonwerkers praktische handvatten om hun grond voor te bereiden tegen weersextremen; extreme neerslag, extreme droogte, hitte en kou.

  • Instrumenten en technieken om teelten en grond te wapenen tegen extreem weer
  • Tips voor samenwerking met waterschappen
  • Ins en outs van een brede weersverzekering
  • Subsidiemogelijkheden voor grondverbetering
  • De rol van precisielandbouw

 


quote geert


Partners:

univedacomkwsevers agro

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.