AlgemeenAchtergrond

Greenports wil behoud van Nederlands productieareaal

Greenports Nederland zet de komende jaren sterk in op behoud van het Nederlandse productieareaal.

Dat is één van de speerpunten van een ‘crisisagenda’ die de Stuurgroep Greenports Nederland gisteren voorlegde aan de tuinbouw achterban.

Volgens Nico van Ruiten, lid van de stuurgroep, is dat nodig om sterker uit de recessie te komen. Ruimtelijk beleid zal daarom gehandhaafd moeten worden, stelde hij gisteren tijdens een tussenoverleg van de vijf greenports bij Fruitmasters in Geldermalsen.

De stuurgroep richt zich op het verder ontwikkelen en versterken van de greenports en satellietgebieden. In het kader daarvan voert het overleg met het tuinbouwbedrijfsleven en worden speerpunten en actiepunten voor de toekomst opgesteld. De doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in een visie voor 2040, blijven gewoon overeind, stelt Van Ruiten.

Naast het reguliere overleg voerde de stuurgroep dit jaar zeven recessiebijeenkomsten. Daarin gaf het tuinbouwbedrijfsleven aan dat op korte termijn zaken hoger op de agenda moeten komen om de recessie het hoofd te kunnen bieden. Behoud van areaal, zoals in provincie Zuid-Holland speelt, verdient extra aandacht vanuit de greenports. Bovendien moet de sector de succesverhalen beter uitdragen, stelde Van Ruiten. Ook moet verduurzaming worden gestimuleerd en moet er meer focus komen op de meerwaarde van de greenports.

Greenports-voorzitter Sjaak van der Tak ontvouwde drie thema’s waar de stuurgroep de komende jaren invulling aan wil geven.

Beheer
WP Admin