AkkerbouwAchtergrond

‘Gratis voor Boerderij-lezers’

Telers willen kant-en-klaar advies. MijnAkker speelt daar op in met adviestools.

Dat Basfood nu MijnAkker gratis gaat aanbieden aan telers en via MijnAkker (betaalde) adviestools gaat verkopen, is strategisch gezien een slimme zet van het bedrijf. U als akkerbouwer kunt nu gratis kennismaken met MijnAkker. Een actie van Basfood voor abonnees van Boerderij. U kunt daarmee gratis intekenen op MijnAkker en gratis van uw percelen kaartjes over groei, vocht en mineralen bekijken. Vorig jaar kostte dat nog €20 per hectare. Tegen betaling zijn via MijnAkker-adviestools te koop, die kant-en-klaar advies genereren. In Boerderij nr. 33 van 17 mei 2011 staat op pagina 46 een coupon, waarmee Boerderij-lezers gratis 25 hectare op MijnAkker kunnen intekenen.

In 2008 startte Basfood met het satellietmonitoringsprogramma MijnAkker. Vanuit de ruimte kan de teler zijn gewassen bekijken, waarbij kaartjes groei, vocht, stikstof en opbrengst weergeven. Boerderij volgt al vanaf de start in 2008 in de rubriek Ruimteblik de verrichtingen van MijnAkker.

MijnAkker is zeer interessant. Het is mogelijk om in een vroeg stadium groeiafwijkingen te zien die kunnen duiden op bijvoorbeeld vochttekort. Door groei-, stikstof- en vochtkaartjes met elkaar te vergelijken, zijn verbanden en mogelijke oorzaken van eventuele groeistagnaties te vinden en te verklaren.

Het manco van het programma is dat de teler er geregeld veel tijd in moet stoppen om de potentie van de kaartjes te kunnen benutten. Makkelijk is het vinden van verbanden tussen verschillende kaarten ook niet. De expertise van een teeltbegeleider is daarbij vaak gewenst. Geen wonder dat de animo voor MijnAkker tanende was. Het aantal abonnees daalde van 1.500 in 2008 naar circa 800 in 2010. Telers willen niet wekelijks een middag puzzelen met kaartjes, ook al levert dat waardevolle info op. Telers willen kant-en-klaar advies: ‘dít moet ik nu doen, en dát levert het op’. MijnAkker biedt dan content aan, waar een boer daadwerkelijk wat aan heeft, zonder daar veel tijd in te steken.

Beheer
WP Admin