RundveeOpinie

Gras als graanteelt

Door strengere mestnormen steken ziekten de kop op. De veehouder kan leren van de graanteler.

Een oud-collega-redacteur verhaalde altijd smakelijk over het kunstmest strooien tijdens zijn stage bij een melkveehouder. Hij vroeg zijn stageboer waar hij de markeringsvlaggen kon vinden. Die gebruikte hij thuis, op een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, om strooibanen en overlap te voorkomen. Het bleek bij de veehouder een onbekend fenomeen. ‘Strooi maar op het oog’, kreeg hij te horen. Toen hij aan het eind van het strooien wat kunstmest over had en vroeg wat hij daarmee moest doen, kreeg hij een nog grotere verrassing: ‘Strooi maar uit midden over de weide, hard rijden en de bak wat hoger zetten’. De stagiair gruwelde ervan.

Deze anekdote maakt duidelijk hoe verschillend de veehouderij en de akkerbouw destijds waren. Maar tijden veranderen. De hoge kunstmestprijzen en de laatste vijftien jaar flink aangehaalde bemestingsnormen dwingen veehouders net zo secuur om te gaan met kunstmest als graantelers. Zij gingen altijd al zuinig om met dierlijke mest, de steeds scherpere bemestingsnormen dwingen rundveehouders ertoe.

Door de kleinere mestgiften daalt de weerstand van planten en krijgen schimmelziektes als bladvlekkenziekte en maiskopbrand meer kansen. Welke veehouder had gedacht dat hij zijn manshoge mais zou laten spuiten tegen bladvlekkenziekte? Dit jaar is het op duizenden hectares gedaan. Akkerbouwers spuiten hun granen al jaren ertegen. Hakselaars en silagewagens grondig reinigen na het oogsten van een mogelijk met kopbrand besmet maisperceel? Wie dat vijf jaar geleden opperde, zou voor gek versleten zijn. Dit jaar gaat het tientallen keren gebeuren. Akkerbouwers doen het al jaren met aardappel- en bietenrooiers om verspreiding van aaltjes en bruinrot te voorkomen.

De gras- en maisteelt gaat van ‘bulkproductie’ naar steeds fijnmaziger sturen. Daarmee lijkt de teelt steeds meer op die van graan. Niet gek, gras en mais zijn in de basis graansoorten.

Beheer
WP Admin