AkkerbouwFoto

Graanoogst Zuid-Nederland gestart

Maandag 5 augustus kwam de graanoogst beneden de rivieren goed op gang. De eerste opbrengstcijfers lijken redelijk, de hectolitergewichten waren goed en boeren konden droog dorsen.

Beheer
WP Admin