AkkerbouwOpinie

Graan spuiten dit jaar zinvol

Spuit in tarwe niet meer fungiciden dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

De ziektedruk in tarwe is hoog dit jaar. BASF en Bayer CropScience hebben verspreid in Nederland rassendemo’s met spuitstrategieën aangelegd. In de onbehandelde plots hebben teeltadviseurs van middelenfabrikanten al veel ziekte aangetroffen. Vooral gele roest komt voor, maar ook septoria duikt op. De ziektedruk is zeer hoog.

De middelenfabrikanten hebben een nieuw wapen tegen graanschimmels, de carboxamiden. We willen niet dat de carboxamiden net als strobilurines hun werking verliezen. Een juist gebruik van de fungiciden is daarom essentieel om lang van de nieuwe middelen te kunnen genieten. Het internationale Fungicide Resistance Action Committee (Frac) heeft daarvoor regels opgesteld. Zo moeten carboxamiden altijd preventief worden ingezet, moet het altijd worden gecombineerd met een middel met een ander werkingsmechanisme (zoals een triazool) en mag in de praktijk niet lager gedoseerd worden dan de helft van de registratiedosering. Wat dat betreft doen Nederlandse telers het voorbeeldig, aldus Bill Clark, een Britse fungicide-deskundige die het naleven van Frac-regels in diverse Europese landen heeft geïnventariseerd.

Vrijwel elke Nederlandse teler houdt zich dus aan het spuitadvies van de fabrikant en de handel. In Nederland spitst de discussie zich vooral toe op de vraag of standaard wel of niet tegen graanschimmels gespoten moet worden. De middelenfabrikanten propageren altijd spuiten. Volgens hen is het vanwege de relatief hoge graanprijzen altijd winstgevend te gaan voor een zo hoog mogelijke graanopbrengst. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) propageert juist alleen te spuiten bij hoge ziektedruk. Uit meerjarig onderzoek blijkt namelijk dat in veel jaren de opbrengstderving door niet spuiten opweegt tegen de meerkosten van spuiten. PPO heeft een punt. Maar de ziektedruk in tarwe is dit jaar erg hoog. Niet spuiten is dit voorjaar dus verkeerde zuinigheid.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin