AlgemeenAchtergrond

Goede grond, goed gewas

Gewassen hebben zich flink hersteld. Grilliger weer noodzaakt tot maatregelen.

Ondanks klappen door nachtvorst, extreme droogte en hagel koersen fabrieksaardappelen af op een normale opbrengst. Het herstel vanaf eind juni is enorm geweest. Een rondgang door het fabrieksaardappelgebied levert een beeld op van een bijzonder, leerzaam groeiseizoen,
dat herinnerd zal worden. Maar in de verste verte is geen sprake van een mislukt fabrieksaardappeljaar, hoewel er in het voorjaar argumenten volop waren om te denken dat het misging.
Dat gold niet slechts voor de fabrieksaardappelen. Ook het groeiverloop van andere gewassen baarde zorgen. De vergelijking met het zeer droge 1976 drong zich op; in de loop van juni bleek het zelfs al droger dan in juni 1976.
Hoe anders is het nu. Juli 2011 was één van de drie natste juli’s van de afgelopen eeuw. Niet één keer werd bij het KNMI in De Bilt de zomerse temperatuur van 25 graden bereikt. Gewassen stevenen af op goede gemiddelde opbrengsten. Er zijn uitzonderingen; granen leden van de droogte, soms erg veel. Maar suikerbieten gaan topopbrengsten leveren.
Halverwege het groeiseizoen de afloop voorspellen blijkt moeilijk. Ooit hebben we meer dan tien jaar lang op 4 juli op het zelfde perceel de stand van de mais gefotografeerd; het eerste jaar kwam de mais amper boven de neus van een werkschoen uit, een jaar later was de mais op 4 juli manshoog. De jaren daarna wisselden sterk. Alle tien jaar oogst de melkveehouder vrijwel evenveel, even goede snijmais van de goed gedraineerde, opdrachtige jonge zeeklei.
Dat laatste is belangrijk, en als uit groeiseizoen 2011 lessen zijn te trekken, zijn het zeker deze twee:
1. Het herstellend vermogen van een gewas is enorm groot gebleken.
2. Naarmate het weer grilliger wordt neemt de noodzaak toe om te werken aan een goede grondstructuur, vochtvoorziening én -afvoer en op droge gronden te zorgen voor meer beregeningscapaciteit.

Beheer
WP Admin