AkkerbouwAchtergrond

‘Goed voor saldo en bodem’

Jan Cees Vogelaar, akkerbouwer en melkveehouder in Flevoland, zoekt akkerbouwers die gras willen telen voor vergistingsbedrijf Harvestagg. Hij informeert telers die hiervoor in aanmerking komen. ”In mest zit niet zo veel gas.”

Harvestagg, vergistingsbedrijf in oprichting, zoekt akkerbouwers die gras willen telen. Initiatiefnemer Jan Cees Vogelaar wil binnen tien jaar 250 tot 300 miljoen kuub gas produceren. Harvestagg begint met één locatie in Swifterbant. Bij succes komen er locaties in Zeewolde, Noordoostpolder en Lelystad. Agrarisch ondernemer Vogelaar heeft per locatie 2.000 hectare gras nodig. Hiervoor zoekt hij akkerbouwers.

Hoe kwam u op dit idee?
”Het idee komt voort uit een plan voor mestvergisting met melkveehouders, dat we niet hebben doorgezet. In mest zit niet zoveel gas. In planten wel. Daar heb ik op voortgeborduurd.”

Voor wie is deelname interessant?
”Voor akkerbouwers die een redelijk saldo willen van een gewas dat ook nog eens goed is voor de bodem. Misschien kunnen akkerbouwers ook aan de toekomstige vergroeningsverplichting voldoen met de grasteelt.”

Wat heeft u nodig?
”Rond de 2.000 hectare per locatie. Dat is het optimum wat betreft logistiek en bemensing. Het gaat om drie soorten gras; rietzwenk, Italiaans raai en een mixraai. Aanvullend gebruiken we bijvoorbeeld bietenblad en erwtenloof. We zoeken akkerbouwers met schone grond, want wij gaan niet voor ze spuiten. Zaaien en grondbewerking doen we wel. Volgende herfst wordt het eerste gras gezaaid, na vroege teelten als pootgoed en plantuien.”

Hoe reageren akkerbouwers?
”Heel verschillend. Er zijn enthousiastelingen, maar ook mensen die vinden dat we te weinig betalen. De komende weken houden we informatie-avonden in de Shortgolf in Swifterbant. De laagste variant van het saldo is 1.100 euro per hectare. We berekenen in de komende maand wat een hogere opbrengst meer oplevert en de aanvoer van mineralen van dierlijke mest. Sommige akkerbouwers hebben al aangegeven te willen participeren in het plan. Als er veel animo is, inventariseren we de mogelijkheden.”

Wat is de Energyfarm?
”Daar gaat het gebeuren. Op een perceel van ons akkerbouwbedrijf in Swifterbant komen een loods, twintig vergisters en sleufsilo’s voor opslag. Dat is goedkoop en de plek ligt logistiek gezien mooi.”

Beheer
WP Admin