Partner
Foto: NVM AlgemeenPartner

‘Goed, uitgebreid taxatierapport voldoet aan strikte regelgeving’

Taxatierapporten zijn uitgebreide rapporten met veel nuttige informatie. “Het is verstandig om zo’n rapport heel goed te lezen”, aldus Jaap Ridderhof, directeur, rentmeester en makelaar/taxateur o.g. bij Midden Nederland Makelaars B.V.

“Als NVM Agrarisch & Landelijk-taxateur taxeer ik van alles wat in het buitengebied speelt. Zoals bijvoorbeeld pluimvee- en varkensbedrijven, melkveehouderijen en gronden. Maar ook woonboerderijen, campings en horeca”, aldus Jaap Ridderhof.

Er kunnen tal van redenen zijn voor het uitvoeren van een taxatie. “Vaak gaat het om een taxatie voor het verkrijgen van een financiering. Wat ook veel voorkomt zijn taxaties voor fiscale aangelegenheden, de overdracht aan een zoon, overlijden van een vader, voor successierechten, of het ontbinden of wijzigen van een maatschap. Daarnaast krijgen we ook steeds meer taxatieopdrachten bestemd voor een aankoop van grond of een bedrijf om zo een beeld te krijgen van de waarde.”

Jaap Ridderhof, directeur, rentmeester en makelaar/taxateur o.g. bij Midden Nederland Makelaars B.V., legt uit wat er zoal komt kijken bij het opstellen van een taxatierapport. - Foto: NVM

Jaap Ridderhof, directeur, rentmeester en makelaar/taxateur o.g. bij Midden Nederland Makelaars B.V., legt uit wat er zoal komt kijken bij het opstellen van een taxatierapport. – Foto: NVM

Strikte regelgeving

NVM Agrarisch & Landelijk-taxateurs zijn opgenomen in het Nederlands Register Voor Taxateurs (NVRT) en worden gehouden aan strikte regelgeving. “Agrarische taxatie is een breed vakgebied, het is dan ook logisch dat je als taxateur je specialismes hebt. De NVM legt de lat hoog en stelt hoge eisen aan haar leden, die zich dienen te houden aan haar erecode. Dat betekent onder meer alleen die objecten taxeren waar je echt verstand van hebt. Wij werken volgens de European Valuation Standards (EVS), de Europese taxatiestandaarden. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en regelgeving, volgt een NVM A&L-taxateur bovendien verplicht permanente educatie.”

Hoe meer gegevens de boer zelf aanlevert, hoe scherper wij kunnen werken

Ridderhof beschrijft hoe een taxatierapport tot stand komt: “Verkrijgen wij van een accountant een schriftelijke opdracht tot taxatie, dan is het van belang om goed op te schrijven waar de taxatie voor nodig is. Daarbij moeten bepaalde aannames (assumpties) duidelijk meegenomen worden. Er zijn gegevens die wij zelf opvragen bij het Kadaster, zoals grond in eigendom en het bestemmingsplan. De agrariër kan echter zelf ook dingen verstrekken zoals (milieu)vergunningen en tekeningen. Daarbij geldt: hoe meer de boer zelf aanlevert, hoe scherper wij kunnen werken.”

Opname van gebouwen

Dan volgt de opname ter plaatse, waarbij de taxateur alle gebouwen opneemt, meet en foto’s maakt. “Vervolgens maken we minimaal twee, soms drie, berekeningen volgens verschillende taxatiemethodes om tot een evenwichtige waardebepaling te komen. Daarnaast nemen we in het rapport tal van belangrijke zaken op: zakelijke rechten, recht van overpad, erfpachtrecht. Maar ook: hoe het object gebruikt wordt en wie het gebruikt, technische installaties, milieuaspecten, onderhoudstoestand, materiaalgebruik, nutsvoorzieningen, duurzaamheid, grondsoort, ontwatering, kavelsituering, bestemmingsplan, vergunningen, agrarische productierichting. Tot slot maken we altijd een SWOT-analyse, kijken naar optimale aanwendbaarheid en risico’s waar men rekening mee moet houden. Kortom, een taxatierapport is heel uitgebreid en moet goed gelezen worden”, besluit Ridderhof.

Beheer
WP Admin