AlgemeenOpinie

Goed rapport, maar essentiële omissies

En nóg een rapport. Tien jaar na het advies van de commissie-Wijffels over de toekomst van de veehouderij is er nu het verslag van de maatschappelijke dialoog megastallen van Hans Alders. Het moet anders, luidt zijn conclusie. Maar hoe?

Vast staat dat Alders niet over één nacht ijs is gegaan. Hij heeft zich grondig voorbereid en flink ingespannen om zo veel mogelijk organisaties en burgers bij de dialoog te betrekken. De kritiek van de Partij voor de Dieren dat slechts een handjevol betrokkenen op de hoogte was van dit initiatief is dan ook onterecht. Van Wakker Dier tot LTO, en van Roos Vonk tot Wageningen UR hebben meegepraat.

Nagenoeg alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat de veehouderij moet verduurzamen om zijn ’license to produce’ te behouden. Enkel voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij niet voldoende, want de maatschappij stelt eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid die veel verder gaan.

Het is goed nieuws dat er brede overeenstemming bestaat over het uitgangspunt; in het verleden stond men te vaak met de ruggen naar elkaar. Een ander winstpunt: de discussie gaat niet langer over het maximaal aantal dieren dat mag worden gehouden.

Maar nu het vervolg. Anders dan Van Doorn in zijn advies ziet Alders een nadrukkelijke rol voor de overheid. Bleker moet een stip aan de horizon zetten waar ondernemers naartoe kunnen en moeten werken, op wijkers en freeriders mag niet worden gewacht. De regisseur van de dialoog geeft echter geen antwoord op de vraag wat dit betekent voor al die varkenshouders die nu al tot over hun oren in de schulden zitten.

Een ander zwak punt van het rapport is dat niet wordt aangegeven hoe die stip aan de horizon eruit moet komen te zien. Daardoor blijft de stevige conclusie – het moet anders – vooralsnog enigszins inhoudsloos. Niettemin heeft Bleker aangegeven achter die stelling te staan. Het is te hopen dat hij daar ook op een adequate manier invulling aan zal geven. Dat moet behoedzaam en met respect, maar als Alders één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat het hoe dan ook moet.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin