PluimveeAchtergrond

Goed jaar pakstations bij minder jaar eiproducent

De verwarring over volgens de EU hoge Nederlandse eierprijzen in 2011 is voorbij. Niet de leghennenhouders hadden een goed jaar, maar de pakstations. Het waren zij die vorig jaar ruim 80 procent meer voor hun eieren ontvingen dan het jaar ervoor.

De gemiddelde legpluimveehouder beurde vorig jaar minder geld voor zijn eieren, terwijl de pakstations het gemiddeld genomen juist veel beter deden. Dit blijkt na vergelijking van de NOP-prijzen (voor scharreleieren) en de prijzen die de Europese Unie deze week publiceerde over de Nederlandse eierprijs in 2011.

Uit navraag bij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is duidelijk geworden dat de 83 procent prijsstijging die de EU registreert voor Nederlandse eieren, gebaseerd is op de prijs die Nederlandse pakstations realiseren bij export. De pakstations beleefden vorig jaar dus een duidelijk veel beter jaar dan het jaar ervoor, maar ook een beter jaar dan de gemiddelde legpluimveehouder in Nederland.

Vergeleken met hun collega-bedrijven in de EU staken de Nederlandse pakstations qua prijsvorming ook met kop en schouders boven hun EU-collega’s uit, hoewel de Belgen het ook niet slecht deden. Het gemiddelde EU-pakstation ontving vorig jaar 26 procent meer voor de verkochte eieren (al valt bij de vergelijking tussen de pakstations in de EU wel een kanttekening te plaatsen, meldt het PPE).
De gemiddelde legpluimveehouder ontving in 2011 juist minder geld voor zijn eieren. In Nederland daalde de prijs per 100 scharreleieren van gemiddeld € 6,67 in 2010 naar gemiddeld € 5,01 in 2011, bij stevig oplopende voerkosten. Pluimveehouders hielden dus weinig over.

De gemiddelde kooihennenhouder deed het minder slecht dan de scharrelhennenhouder, al zag die de opbrengstprijs voor de eieren ook iets teruglopen. Ten opzichte van de scharrelhennenhouders verbeterde de relatieve positie van de kooihennenhouder vorig jaar iets. De eierprijs voor kooieieren in Nederland daalde volgens pluimveehoudersorganisatie NOP van gemiddeld € 4,57 per 100 stuks in 2010 naar € 4,40 per 100 stuks in 2011.

Op weekbasis bezien was de ontwikkeling in 2011 nog duidelijker: de prijzen voor scharrel- en kooi-eieren groeiden tegen het einde van 2011 steeds verder naar elkaar toe. Op het einde van het jaar was het prijsverschil tussen beide eiersoorten zelfs helemaal verdwenen. Zo beleefden de kooihennenhouders vorig jaar misschien geen goed, maar toch een beter jaar dan eerst verwacht.

Beheer
WP Admin